т Т


та – ale, ależ „та дежбы” ale gdzież tam
„та як” ależ oczywiście
табака – tabaka
таблиця – tablica
тади – tędy
таємне – tajemne
таємні – tajemnie
таємниця – tajemnica
таєне – tajone, zatajane
таіти – taić, zatajać, ukrywać coś sekretnego
nie przyznawać się do czegoś
тайком, похыхму – cichcem, po kryjomu
тайна – tajemnica
тайна – scs sakrament
тайне – tajne
тайні – tajnie
так – tak
такє – takie
такой – równocześnie
тал’ант – talent
тал’антливи/й – utalentowany
там – tam
тамади – tamtędy
тамале – од тамале stamtąd (rzadko używane)
тамаль – од тамаль stamtąd
тамто – tamto
тамтот – tamten
танец – taniec
танір, терелик – talerz
тан(ь)цувати – tańczyć
таркасте, тарчасте – pstrokate, krase (np. o maści krowy)
тарляґа – stara bryczka, albo np. chudy byk żart.
тарнавка – malutka śliwka podobna do owocu tarniny
Тарош – imię psa o maści czarno-białej albo czerwono-białej
Тарчыв – imię byka o maści czarno-białej, lub czerwono-białej
Тарчуля – imię krowy o maści j.w.
Таца – imię żeńskie
Татар – Tatar
татарскє – tatarskie
татар/ка, гречка – gryka
тачкы – taczki
таяти – tajać
твар – twarz
тварина – stworzenie, pot. zwierzę
тварця – twarzyczka
тверде – twarde
тверджыня – twierdzenie
твердыня – twierdza
твердніня – twardnienie
тверднути – twardnąć
тві/й – twój
твір – twór
твоіти ся – słabo się palić, też palić w żołądku (w przenośni mieć pragnienie)
творец – twórca
творити – tworzyć
творчист – twórczość
т(л’)умак – tłumok
тебе – ciebie
тебет, тибет – cienkie płótno z wełny tybetańskiej
тебетивка, тебетівка – chustka z płótna tybetowego
тебетове – wykonane z tybetu
тебі – scs tobie
тезко – imiennik
Текля – imię żeńskie
телєґрам – telegram
телембач – prymitywny „dzwonek” wykonany
z blachy, ponieważ prawdziwe dzwonki były drogie
телеп – człowiek mówiący byle co
телепка – puste gadanie, lub kobieta mówiąca
byle co
телепкати – mówic byle co
телефон, телєфон – telefon
телефонувати, телєфонувати – telefonować
теліга – część drewnianego wozu (zespół osi przedniej lub tylnej (?)
телити ся – cielić się
телиця – jałówka
теличка – cieliczka, cielę płci żeńskiej
телятина – cielęcina
теля/тко – ciel/ę, /ątko
теляче – cielęce
телячы зубы – zęby mleczne
теметив, теметів – cmentarz
темне – ciemne
темніти – ciemnieć
темниця – ciemnica, loch, więzienie
темно – ciemno
темриє – ściemnia się, zmierzcha się
запотемрил’о ся ściemniło się
темрява – ciemność, późny zmierzch
тендериця – kukurydza
тендеричане – kukurydziane
тендеричанка – „słoma” z kukurydzy
тепер, тераз – teraz
теперка – rodzaj odzieży
теперкы – teraz
тепл’е – ciepłe
теплісє – cieplutkie
тепліти – ocieplać się, lub stawać się cieplejsze
тепл’о – ciepło
тепл’ота – ciepłota, ciepło
тер – coś w rodzaju smoły, do smarowania gontów, żeby nie gniły
тераз, тепер – teraz
терелик, тарелик – talerz
терен – tarnina, ostatnio też „teren” z polskiego
терет
тернавкы, тарнавкы – małe śliwki, podobne do owoców tarniny
тернина – cierniste krzewy, głównie jeżyny
теркы – tarki, owoce tarniny
те(р)лефенкы – głupotki, drobiazgi
терлиця – cierlica do lnu
терл’о – tarka, przybór kuchenny
тернавкы – śliwki podobne do owoców tarniny, lub szczepione na tarninie
термін – termin, też sprawa w sądzie
терпіня – cierpienie
терпіти – cierpieć
терпкє – cierpkie
терпко – cierpko
терп(е)ливіст – cierpliwość
терп(е)ливо – cierpliwie
терпячи/й – cierpiący
терпячи/й – cierpliwy
Терстяна – nazwa wsi
терти – trzeć na tarce
тертя – tarcie
тертяне – „тертяны палята” placki
ziemniaczane słowo oznacza tu „z tartych”
ziemniaków
терх > терхоба
терхоба – coś wielkiego, ogromnego
тесати – ciosać
тестамент, дистамент – (pol.) testament
тета – ciotka
тетине – należące do ciotki, ciotczyne
течы – ciec
тівко, тилько – tyle
тівко – ciałko
тівна, тю(в)на – cielna
тівне – cielesne
тіж – też
тілесне – cielesne
тіл’о – ciało
тімениці, димениці – ciemieniucha, tłusty
łupież na głowie niemowlęcia
тімя – ciemię
тімяньове, тіменьове – ciemieniowe
тін (але тени) – cień
тінисте – cieniste
тішыти ся – cieszyć się
тилі – „тилі сьвіты” tyli świat, tak daleko
тилько – tyle
тильо – tylo
Тимко – imię męskie
тиняти – dzieć. tańczyć
тис – cis
тисина – cisowe drewno
тисове – cisowe
тисяч – tysiąc
тисячне – tysięczne
тисьо – tyciutko, malutko
тисьо свава – b. mało, malutko
тифус – tyfus
Тиханя – nazwa wsi
тихє – ciche
тихіцькє – cichutkie
тихіцько – cichutko
тихо – cicho
тицько – tyciutko, malutko
тицьо – tyciutko, malutko
тиша – cisza
ты – ty
тыжден – tydzień
тыжнівка – tygodniówka
тыжнівка – siódmy dzień po śmierci
тыжньове – tygodniowe
тыкати – tykać
Тылич, Телич – Tylicz
тым – tym
тып – typ
Тырава – nazwa wsi
тырати ся – poniewierać się
тырвати – trwać
тыркати – trajkotać, pleść byle co
тыркнути – trącić
тырмосити – tarmosić, trząść, szarpać
тырстина, очерет – trzcina, sitowie
тырпати – szarpać
тырчати – terkotać
тычыти ся – dotyczyć
ткати – tkać
ткацтво – tkactwo
ткач/ка – tkacz/ka
ткнути – tknąć
тліти ся – tlić się
тлити ся – tlić się
тл’ок – ogór
т(л’)умачыня – tłumaczenie
тмосиви/й – ciemno siwy, szary
тобі – tobie
това, жомба – głęboka wyrwa na drodze, wypełniona wodą
товар – towar
товариство – towarzystwo
товариш – towarzysz
товаришыти – towarzyszyć
товарове – towarowe
товгай – lump
товды – wtedy, wówczas
товдышні/й – ówczesny, lub równoczesny
z czymś innym „товдышня Польща” ówczesna
Polska „твоя дівка товдышня як моя” twoja
córka jest rówieśniczką mojej
товпа – tłum, dużo ludzi, ciżba
товчы – tłuc
товчок – tłuczek, lub tępy człowiek
товчы ся – tłuc się
того – tego
тогоричне, тогорічне – tegoroczne, z tego roku
тол’ока – ogór
тол’очыти – tratować
Томко – imię męskie
тонісє – cieniutkie
тонісінькє – cieniusieńkie
тонькє – cienkie
топір – topór
топірец – toporek
топити – topić w wodzie
топити – topić, roztapiać np. tłuszcz
тополя – topola
топориско – trzonek topora
торба – torba
торбинка – torebka, torebeczka
торбочка – torebka, torebeczka
торг – targ
торганец – lump, lub część kosiarki
торгати – targać, rwać
торгівка – rodzaj płótna
торговиця – plac targowy
торгувати – targować
торжество – scs święto
торжественно – podniośle, świątecznie
торичне, торічне тогоричне, – tegoroczne
торокы – troki, sznurki, frędzle
торочыти – ciągnąć nitkę z dzianiny, pruć.
Często znaczy – uparcie i niepotrzebnie
kontynuować jakiś wątek rozmowy, sprzeczki,
kłótni itp
торт – tort
тот, тота, тото – ten, ta, to
тото – to
тохмати – tłamsić
точыл’о – kamień okrągły do ostrzenia czegoś
точыти – toczyć na tokarce
точыти – ostrzyć na ręcznie obracanym kamieniu
точыти – toczyć drewno przez korniki
тра, треба – trza, trzeba. W języku
łemkowskim forma skrócona jest równoprawna i
nie jest – jak w polskim postrzegana jako gwara,
lub prowincjonalizm charakterystyczny dla
plebsu
трава – trawa
травка – trawka (jedna – źdźbło)
травити – trawić
травник – trawnik
травниця – płachta na trawę
травя(с)те – trawiaste
траґар – belka stropowa
традиция – tradycja
трапеза – kłopot, utrapienie, męka z czymś
трапениця – zmartwienie, kłopot, utrapienie
трапити ся – martwić się, kłopotać, męczyć się
траринкы – żelazne obręcze, łączące elementy drewnianego wozu
тратити – gubić
тратити – tracić
тратити ся – gubić się np. w lesie
трафіня – trafienie
трафити – trafić
трафне – trafne
трафунок – przypadek, wydarzenie
трах – trach, odgłos uderzenia
трач – piła w tartaku, lub tartak
треба – trzeba
требич – rodzaj koniczyny
трембухате – z wielkim brzuchem
трембухач – j. w.
трепати – trzepać
трепати ся – trząść się
трепітка – mała osika
трепота – osika
третє – trzecie
третина – trzecia część, jedna trzecia
трефне – trefne (obrzydliwe do jedzenia)
трехне – obrzydliwe do jedzenia, dotykania itp.
prawdop. z żydowskiego „trefne”
трехнити ся – brzydzić się
трея, треба – trzeba
трім, тром – pień (zwykle grubego) drzewa od
korzeni po drobniejsze konary
тріснути, триснути – pęknąć, lub uderzyć
три – trzy
тривати – trwać
тридньове – trzydniowe
тридцет – trzydzieści
триє – scs trzej, trzech
трийка, трійка – trójka
трийчак, трійчак – widły z trzema zębami
трикутне – trójkątne
трикутник – trójkąt
тримати – trzymać
тринадцет – trzynaście
триска, тріска – trzaska, szczapa
трискати, тріскати – trzaskać, pękać
трискати, тріскати – trzaskać np. z bata
трискучи/й мороз, тріскучи/й ~ – mróz
trzaskający t.j. taki, że drzewa w lesie (w sadzie)
pękają z trzaskiem
трисніня – pęknięcie
триснути – trzasnąć, pęknąć
триста – trzysta
трищаня, тріщаня, трищуля – kobieta
z wytrzeszczonymi (na stałe) oczami
трищати, тріщати – trzeszczeć
трищати/й, тріщати/й – ktoś z wytrzeszczem oczu
трищаче – trzeszczące
трищуля, трищаня – kobieta z wytrzeszczem
тровити, травити – trawić
троє – troje
троіти ся – troić się
тром, трім – pień drzewa od korzeni po cieńsze konary
тротуар – chodnik
Трофан – imę męskie
троякє – trojakie
труба – trąba
трубка – trąbka
трубка – rurka
труд – trud
трудити ся – trudzić się
трудно – trudno
трудности – trudności
труна – trumna
трунок – trunek
труп – trup
трускавкы – truskawki
трутка – trucizna, trutka
трущыти – kruszyć, trzeć w rękach np. kłos
zboża do wydobycia ziarna, strąk grochu, fasoli
itp
трясіня – trzęsienie
тряска, трясучка – trzęsiączka, febra
трясти – trząść
трясучка – trzęsiączka, febra
ту – tu, tutaj
туга – tęsknota
тугі/й – tęgi, mocny
тукше – tęższe
тулити (ся) – tulić (się)
туляти ся – tułać się
тумак – tępy człowiek
тумчыти – tłamsić
тунель – tunel
тунє – tanie
туняня – tanienie
туняти – tanieć
туньо – tanio
тупе – tępe (ostrze)
тупе – tępe (dziecko)
туп(л)іня – tępienie
тупити – tępić
тупота – tępota
турак – grosz, pieniądz
турбация – kłopot
туркавка – turkawka
турні – turnie
Турция – Turcja
Турок – Turek
турецкє – tureckie
турчати – turkać, lub mówić głośno i natrętnie
Турчынка – Turczynka
тус, ту-с, ту єс – tu jesteś
тусте – tłuste
тустіти – stawać się tłustszym
тухнути – tęchnąc
тущ – tłuszcz
тущ – b. tłuste
тхір – tchórz
тя, тебе – cię, ciebie
тягар – b. ciężkie, ciężar
тягарец – ciężarek
тягати, тягнути – ciągnąć
тягачы
тягоба – b. ciężkie
тяжыти – ciążyć
тяжко – ciężko
тяма – pamięć
тямити – pamiętać
тямка – pamięć
тяти – ciąć
тятя – cięcie
тьма – ćma, ciemność

Dodaj komentarz