є Є


є – tak
є, єст – jest
Єва – Ewa
Євангелик – Ewangelik
Євангелиста – Ewangelista
Євангелия – Ewangelia
Євгенія – imię żeńskie
Євдокія – imię żeńskie
Єґомосьць, сьващенник – ksiądz
єдваб, гадваб – jedwab
єдвабисте – jedwabiste
єдвабне – jedwabne
єден – jeden
єденадцет – jedenaście
єденадцетий – jedenasty
єдинак – jedynak
єдине – jedyne
єднак – jednak
єднакє – jednakowe
єднако – jednakowo
єднати – jednać, jednoczyć
єднист, єдніст – jedność
єднота – jedność
єленятко – jelonek
єлень – jeleń
єлец – gatunek ryby
єм, єсм – jestem, praktycznie nie używane
w czasie teraźniejszym
єпархія – diecezja
єпископ – biskup
єс – jesteś
єст – jest

Dodaj komentarz