„Dwie Ojczyzny” – Łemkowie na Ziemiach Odzyskanych (1990).
Фільм о Лемках виселених в 1947 році на понімецкы землі, село Михалів. Награни хоц не думали втоди же буде показани в TV.

Video by Walter Maksimovich

Dodaj komentarz