Film przedstawia dziecięcą grupę „Łastiwczata”, działająca przy Stowarzyszeniu Łemków, która zaprezentowała bożonarodzeniowe przedstawienie po łemkowsku.
– – – – – – – – – – – –
Фільм вказує дитячу групу „Ластівчата”, што діє при Стоваришыню Лемків, котра запрезентувала різдвяне представліня по лемківскы.

Video by Lemko TV (https://www.youtube.com/channel/UCSgPE3RyYk3gSilw7JezEVQ/videos)

Dodaj komentarz