Advertisements
################## REKLAMA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ---------------------------

Łemkowie, wymiennie: Rusini, Rusnacy, Rusnaki – wschodniosłowiańska grupa etniczna stanowiąca integralną część narodu rusińskiego (karpatoruskiego), do okresu wysiedleń w latach 1945–1947 (wysiedlenia do ZSRR, akcja „Wisła”) zamieszkująca w zwartej grupie obszar Beskidu Niskiego oraz zachodnich krańców Bieszczadów i wschodnich Beskidu Sądeckiego[2].

Jedna z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych w Polsce[3]. Łemkowie z Polski wchodzą w kontinuum etnograficzne z ludnością wschodniosłowiańską, wywodzącą się także z przeciwległych stoków Karpat, która – pod innymi nazwami – uznawana jest za odrębną autochtoniczną mniejszość narodową na Słowacji[4], w Czechach[5], Węgrzech[6], Rumunii[7], a także w Bośni i Hercegowinie[8], Serbii[9] oraz Chorwacji[10].

Obecnie mniejszość Łemków mieszka w historycznej ojczyźnie, pozostali żyją w diasporze na terenie Polski, Ukrainy, a także w USA i w Kanadzie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81emkowie

Dodaj komentarz