л’аба – stopa
лаба – noga zwierzęca
лабати/й – z dużymi stopami
лава – ława
лавиця – duża ława (trochę archaicznie lub poetycko
лавка – ławka
лавка – kładka przez potok, rzeczkę
лавок – pokos
лавочка – ławeczka
лада, скриня – skrzynia na odzież
ладичка – mała skrzynia
ладне, ванне, гарде – ładne
ладні, гарді – ładnie
ладувати – ładować
ладунок – ładunek
лазити – łazić
лазы – nazwa terenowa
ламаниця – urządzenie do łamania lnu
ламати – łamać
ламливе – łamliwe
ланя – łania
ласиця – łasica
ластивка, ластівка – jaskółka
ластивниця
лата – łata
латане – łatane
латати – łatać
лахы – łachy
лахманы – łachmany
лашкы – łaszki, drobna odzież, ciuszki
ле – używane tylko w złożeniu np.: ход ле,
дай ле, смотр ле – chodź no, daj no
patrz no (pod nogi np.) W wymowie zwykle
następuje elizja spółgłoski występującej przed
cząstką ле i wówczas podane przykłady
uzyskują brzmienie: хо-ле, да-ле, смо-ле
лебедь – łabędź
лев – lew
левч
легісє – leciutkie
легісьо – leciutko
легкє – lekkie
легко – lekko
легковажыти – lekceważyć
легкомысний – lekkomyślny
леговиско – legowisko
ледаче – byle jakie
ледаякє – ladajakie
ледво – ledwo
ледивка, ледівка – ślizgawica
ледивка – lodówka
ледяне – lodowe
лежати – leżeć
лежаче – leżące
лежачы – leżąc
лекшати – lżeć, (o bólu, nacisku, biedzie itp.)
лекше – lżej
лекше – lżejsze
лелия – lilia
лем – tylko
Лемак – Лемко w niektórych regionach, lub lekko kpiąco
леміш – lemiesz
лемківскє – łemkowskie
Лемкыня – Łemkini
Лемко – Łemko
Лемковина – Łemkowszczyzna
Лемчатко – Łemczątko, malutki Łemko
лен – len
ленія – linia
леняне, ільняне – lniane
лестити ся – łasić się
летіти – lecieć, biec
Лешко – imię męskie
лєкция – lekcja
лівак – mańkut
ліве – lewe
лігати – kłaść się
ліґар – legar, belka pod podłogą
ліє – leje
лізти – leźć
лізти – obłazić, puszczać kolor, blaknąć
лік – lek
лікарство – lekarstwo
лін – b. leniwy гірша лін як хворота
ліниви/й – leniwy
лінивити ся – lenić się w sensie lenistwa
лінити ся – lenić się, tracić sierść na wiosnę
ліновиско – miejsce wylinki gadów (żmii, zaskrońca)
лінскій, лінскый > гвонишні, вл’онишні/й – łoński, ubiegłoroczny
лінь – b. leniwy
ліпити – lepić
ліпшати ся – polepszać się, poprawiać się
pod wzgl. zdrowia, sytuacji materialnej itp.
ліпше – lepiej
ліпше – lepsze
ліс – las
лісівкы – rodzaj grzybów – kurki
ліскови/й – laskowy (orzech)
лісне – leśne
лісничи – leśniczy
лісове – leśne
літати – latać, biegać
література – literatura
літерацкє – literackie
літити ся, бігати ся – ruja u krowy
літнє – letnie
літня вода – woda o temperaturze ciała
літо – lato
літопис – rocznik (starodawny), kronika
літоркы – niskie drabiny do wozu
літры – nieco większe drabiny do wozu
літра – litr
ліцы – lejce
лічыня – leczenie
лічыти – leczyć
ліщына – leszczyna
ліщынове – leszczynowe
лія – deszcz, ulewa
лизати – lizać
линов – lina
липа – lipa
Липец – nazwa wsi
липкати ся – lepić się, przylepiać
липкаче – klejące, lepiące się
липкє – lepkie
Липна – nazwa wsi
Липник – nazwa wsi
липнути – kleić się do kogoś
липньове – lipcowe
липове – lipowe
Липовец – nazwa wsi
лисівкы > лісівкы
лист – list
листва – listwa
листкове дерево – liściaste drzewo
листове – listowe
листовка – listewka
листок – listek
листонош – listonosz
Листопад – Listopad
листопадове – listopadowe
листя, лисьця – liście
листяте, лисьцяте – liściaste
лит – potężna ulewa mogąca spowodować miejscowe podtopienia lub powodzie
лихє – liche
лихо – licho
лицар – rycerz (ukr.)
лице – policzek
лице – lico
личко – liczko, policzek pieszczotliwie
лишай – liszaj
лишати – zostawiać
лишатко – lisiątko
лишыти – zostawić
лишка – lis
лищарня, лисьцярня – liściarnia,
pomieszczenie na liście przeznaczone na
podściółkę dla zwierząt domowych
л’ыжвы – (pol.) łyżwy
л’ыда, грубе тіл’о – udo
л’ыжник – łyżnik, półka z otworami na łyżki
л’ыжка – łyżka
л’ыса – imię krowy lub klaczy z dużą białą łatą
zachodzącą aż między uszy
л’ысава – imię krowy z dużą białą łatą na czole
л’ыси/й – łysy
л’ысина – łysina
л’ыста – łydka
л’обода – lebioda
л’окот – łokieć
л’омити, ламати – łamać
л’они, в л’они, гвони – w ubiegłym roku odpowiednik starop. „łońskiego roku”
(л)опата – łopata
(л’)опух – łopuch
(л’)убок – gruba kora drzewa
л’уг – łęg
(л’)ука – łąka
(Л)укач – imię męskie
(л’)упа – łup/a, /ina
(л’)упити – łupić
л’ущыти – łuszczyć
любити – lubić
Любка, Любоміра – imię żeńskie
Любко, Любомір – imię męskie
любов – miłość
любовне – miłosne
любуваня – miłowanie, kochanie
любувати – miłować, kochać
люд, лед – lód
люде – ludzie
людзкє – ludzkie
людзкы люде – obcy ludzie
люпати ся – moczyć sobie nogawki chodząc po mokrej trawie
Люти/й – Luty
лютове – lutowe
люфа – lufa
лючікы
люшня – kłonica od wozu drabiniastego
лябати – pić po kociemu, chlipiąc językiem po trochę
лябзда – nieprzyzwoite powiedzonko, lub ktoś
je opowiadający, albo chlapiący językiem
byle co
лябздати – mówić coś nieprzyzwoitego, lub byle co
лябздуля – plotkarka, pleciuga
ляґєр – obóz (najcz. w zn. koncentracyjnego)
ляйбик – kamizelka
ляксивка – biegunka
лянкорити ся – zamartwiać się, smucić się
ляпа – plotka, plotkarka
ляпати – plotkować, lub pleść byle co
ляпкати – klaskać
ляпкати – klepać np. po plecach
ляти – lać, padać (o deszczu)
лячы – położyć się, lec
львє – lwie
льоник – sworzeń, zawleczka
льорнета – lornetka

Dodaj komentarz