м М


м – m
ма, має – ma
маґлювати – maglować
маєток – majątek, dobytek
маз – maź, smar np. do osi wozu
мазати – mazać
мазур – polak gwarowo
мазурати/й – brudny
мазурити (ся) – brudzić się
мазурка – biała owca z czarnym łbem,
lub na odwrót
мазяр – maziarz, rozwożący maź (smar)
мазярка – smarowniczka, lub naczynie na maź
мазярскє – maziarskie
мазьґати – maźgać
маіти – maić, zdobić zielonymi gałązkami
Май – Maj
майже – prawie
майкєткы – falbanki np. u rękawa bluzki
майшеты – mankiety u nogawek spodni
мак – mak
макарон, ризанка – makaron
макове – makowe
маковины – makowiny, słoma makowa
маковиця, маківка – makówka
маковник – makowiec
Макрина – imię żeńskie
макутра – naczynie do ucierania maku
макух – makuch
мал’е – małe
маленкє – maleńkie
маліня – zmniejszanie
маліти – zmniejszać
малина – malina
малиннк – maliniak, zarośla malinowe
малинниско – miejsce gdzie rosną maliny
малинове – malinowe
малинчына – malinnik, zarośla malinowe
малиняк – maliniak, obszar gdzie rosną maliny
мал’о – mało
мал’па – małpa
мал’пє – małpie
мал’пятко – małpiątko
малюване – malowane
малюваня – malowanie
малювати – malować
маляґа – ten, kto pomału pracuje
маляр – malarz
малярскє – malarskie
маля/тко – maluszek
мальота – coś b. małego
мам – mam
мама – mama
мамине – mamine, należące do mamay
мамити – mamić
мамка – mamka
мамочка – mateczka
мамуна – coś, co mami, zwodzi na manowce,
jakieś licho niedobre
мамунити – zwodzić na manowce, ogłupiać, bałamucić
мамунка – lalka
мапа – mapa
мапник – mapnik
мара – mara (senna)
маранча – mnóstwo, wielka ilość czegoś,
маранча гусениц на капусті
Марец – Marzec
Мария, Марина – imię żeńskie
маркєрант – symulant
маркєрувати – symulować np. chorobę, by
uniknąć czegoś niebezpiecznego lub przykrego
маркітний – markotny
марне – marne
марні – marnie
марніти – marnieć, lub marnować
марник – diabeł, zły
марнувати, марніти – marnować
маручати – mówić coś niewyraźnie przez sen,
męczyć się głośno w złym śnie
марцювати ся – marcować się (o kocich godach w Marcu)
марцьове – marcowe
масеса – kobieta powolna jak smoła
масісє, маціцє – maciupkie
маска – maska
масл’о – masło
масне – tłuste
маст – maść
маст – tłuszcz, smalec wieprzowy
мастил’о – jajko z mąką rozrobione na mleku
мастити – maścić, dodawać tłuszczu do potraw
масьляк, машляк – maślak, grzyb
Матвій – imię męskie
материне – matczyne
материньскє – matczyne, macierzńskie
материньство – macierzyństwo
материя – materia
материкувати – przeklinać na matkę
матір – macierz, matka
мати – mieć
мати – matka
мати – mieć powinność, ты маш быти
мудрижший „ty powinieneś być mądrzejszy”
ты старша та юж быс мала такє знати „ty
jesteś starsza więc powinnaś już coś takiego
wiedzieć”
Матка Біжа – Matka Boża, święto cerkiewne
Матрона – imię żeńskie
матрос – marynarz
махати – machać
махєрина – pęcherz
махнути – machnąć
махнути – machnąć, uderzyć z rozmachem kogoś
махорка – machorka
маціцє – malutkie
маціцєрне – maciupeńkie
маціцькє – malutkie
мацяти – macać
маць, мацьота – coś b. maleńkie
мачанка – sos
мачата – nasiona maku было того як мачат
było tego jak ziarn maku
мачати – maczać
мачатко – kociątko
мачка – kot/ka
маш – masz
машына – maszyna
машынґвер – karabin maszynowy (niem.)
машынове – maszynowe
машкара – maszkara, coś b. brzydkiego
машлянка – maślanka
мащене – maszczone, okraszone tłuszczem
мвака, мл’ака – kałuża
мвачура, мочара – bagno, moczary
мджурити, мдзюрити – mrużyć oczy
мед, мюд – miód
медведє – niedźwiedzie
медведик – niedźwiadek
медведик – szkodnik ziemniaczany
медведятко – niedźwiedziątko
мед(ь)від – niedźwiedź
медера – woda mocno słodzona miodem
przen. coś o wspaniałym niespotykanym smaku
меджа – miedza
медже – między
медивник, медівник – miodownik
медик – miodzik
медицина – medycyna
медове – miodowe
медовник, медивник – miodownik, piernik
мелене – mielone
Мелиянна – imię żeńskie
мельниця, мыйниця – miednica
мене – mnie
мено – imię
ментус – miętus
менчати, меншати – zmniejszać
менче, менше, мейше – mniej
менче, менше, менче – mniejsze
менчи/й – mniejszy
мерва – mierzwa
мерест – niskie bagienne ziele
мерзеник – wąż, albo obmierzły, nieprzyjemny
zły człowiek
мерзніня – marznięcie
мкрзнути – marznąć
мериндя – jedzenie dawane pastuchom, lub innym
pracującym w polu, żeby zjedli na miejscu
мести – mieść, zamiatać
металец – wąż, który wg dawnych wierzeń, brał
ogon do pyska i tworząc koło toczył się po zboczu.
Gwizdał też podobno na deszcz. Racjonalnie nazwę
tę daje się uzasadnić sposobem poruszania
niektórych węży
металь – metal
метальове – metalowe
метаня – rzucanie (por. polskie miotanie)
метати – rzucać, miotać
метати ся – rzucać się, miotać się
метер – metr
меч – miecz
мешканя – mieszkanie
мешкати (деси) – mieszkać (gdzieś)
мі – mi
міг – mógł
мід – miedź
мідяне – miedziane
міл’кє – miałkie
мінити ся – mienić się, zmieniać barwę
w zależności od kąta patrzenia
міняти (ся) – zamieniać (się)
міняче – mieniące (się)
міра – miara
мірка – miarka
міркувати – miarkować
Мірон – imię męskie
міряня – mierzenie
міряти – mierzyć
місил’о – mieszadło, ściślej miesidło
містити – mieścić
міст – most
містецкє – miejskie
містечко – miasteczko
містити (ся) – mieścić się
місто – miasto
містове – miejskie, miastowe
місце – miejsce
місяц – miesiąc
місяц – księżyc
місячне – miesięczne
місячні – miesięcznie
місьцьове, місцьове – miejscowe
мітл’а – miotła
мітляр – miotlarz, wyrabiający (i ew. sprzedający) miotły
міх – miech, duży worek
міхыр – pęcherz moczowy
міхыр – pęcherz po oparzeniu
міхырина, махєрина – pęcherz moczowy
po wyjęciu z zabitego zwierzęcia
міхырча – pęcherz moczowy wysuszony
używany czasem jako kapciuch na tytoń
міц – moc/ny
міцне – mocne
міцніня – stawanie się mocniejszym
міцніти – wzmacniać się
міцно – mocno
міч, моч – mocz
мішане – mieszane
мішанина – mieszanina
мішаня – mieszanie
мішати – mieszać
мішечок – woreczek
мішкар – człowiek zajmujący się kastrowaniem
wieprzków, byczków, źrebaków itp
мішкувати – kastrować
мішок – worek
миґаня – miganie
миґати – migać
миґы – migi
микытаня – rodzaj wierzchniego długiego
do kolan zimowego okrycia męskiego
z białego sukna. W odróżnieniu od чугы
była bardziej dopasowana i z rękawami do
użytku.
Микол’ай – imię męskie
мил’а – miła
мил’е – miłe
мил’іст – miłe zachowanie, miły sposób bycia
Милиян – imię męskie
мил’о – miło
миля – mila
Милька – imię żeńskie
мимо – mimo
миніня – minięcie
минул’и/й – miniony
минута – minuta
минути – minąć
миняти – mijać
миняк – podczas malowania ścian lub sufitu
miejsce pominięte, podczas koszenia minięte
miejsce „wiecheć” itp.
миняти – mijać
мир – pokój, zgoda, mir
мир – mir, poważanie
мирити (ся) – godzić się, dążyć do pokoju
мирно – pokojowo
миро – św. olejek
мирувати – kreślić św. olejkiem znak krzyża
na czyimś ciele np. na czole
миса – misa
миска – miska
мисник – wieszak na miski, talerze, często ozdobny
мися/тко – maluteńka miseczka
митра – mitra, diadem. Nakrycie głowy biskupa,
lub wysoce zasłużonych niższych duchownych (tzw. mitratów)
митрат – duchowny wsch. obrządku mający
honorowe prawo noszenia mitry, mimo że nie jest
biskupem. Zwykle bardzo zasłużony i raczej nie
młody.
Митро – imię męskie
Михал’ – imię męskie
мы – my
мыдлити – mydlić
мыдл’о – mydło
мыйниця – miednica
мык – myk
мыкнути – myknąć
мылити ся – mylić się
мыльне – mylne
мыльні – mylnie
мымрати – mamrotać
мырдати – merdać
мырчати – mruczeć
мысель – myśl
мыто – myto, cło
мыш – mysz
мышынці – mysie odchody
мышкар, мішкар – człowiek zajmujący się
kastrowaniem (głównie prosiąt, ale nie tylko)
мышкувати, мішкувати – kastrować
мышліти, думати – myśleć
мышпергач, мышперхач – nietoperz
мл’аденец – dziecko płci męskiej, poetycko, albo
podniośle chłopiec, chłopak
мл’ака – kałuża
мл’аковите – podmokłe, bagniste
мліти – mdleć
млин – młyn
млинец – młynek
млинкувати – młynkować, oczyszczać ziarno z plew
млинцівка, млинчівка, жорнивка – drążek
do obracania kamieniem u żaren
м(л)юзґра – miazga, żywa część pod korą drzewa
многая – dużo, wiele, mnóstwo scs
множына – liczba mnoga
множыти – mnożyć
мова – mowa, język
мовне – mowne, językowe
мовни/й – mowny, rozmowny
мовчаня – milczenie
мовчати – milczeć
мовчкы – milcząc
могорич – litkup, poczęstunek po udanej transakcji
(prawdop. gdzieś z huculszczyzny)
модрен, модрінь, шквірк – modrzew
моє – moje
мож – można
може – może
можливе – możliwe
можливіст – możliwość
можна – można
мозґове – mózgowe
мозок – mózg
мозолисте – pełne odcisków od ciężkiej pracy
мозоль – odcisk od znojnej pracy
мокнути – moknąć
мокре – mokre
мокро – mokro
мокряве – lekko mokre
моліня – modlenie
молитва – modlitwa
молитвенник – modlitewnik
молити ся – modlić się
молитовне – modlitewne
молитовні – modlitewnie
мол’ода, мол’одиця – Panna Młoda
мол’оде – młode
мол’одіж – młodzież
мол’одіжне – młodzieżowe
мол’оди/й – młody
мол’оди/й – Pan Młody
мол’одист – młodość
мол’одиця – Panna Młoda
мол’одніня – młodnięcie, stawanie się młodszym
мол’одніти – młodnieć
мол’одята – Państwo Młodzi
мол’око – mleko
мол’оти – mleć
мол’отити – młócić
мол’оток – młotek
мол’отя – mielenie
мол’очыня – młócenie, młócka
мол’очне – mleczne
моль – mol
монах – mnich
монахыня – mniszka
мор – pomór
морґ – morg
морд – mord
морда – morda
мордерство, забивство – morderstwo
мордувати – mordować
мордувати ся – męczyć się
море – morze
моримуха – muchomor
морити – morzyć
морити ся – morzyć się, umartwiać
морков – marchew
морковянка, морквянка – ziele podobne do
marchwi, lub nać marchwi
морове – morowe
морожене – mrożone
морожыня – mrożenie
мороз – mróz
морозиво – lody
морозиско – wielki mróz
морозити – mrozić
морозок – mały mrozik, przymrozek
морскє – morskie
морщыня – marszczenie
морщыти ся – marszczyć się
моряк – marynarz, człowiek morza
мостик, мосток – mostek
Мостиша – nazwa rzeki
мосур – człowiek ponury (w domyśle zły)
мосур – naczynie wydłubane z drewna jak np. wiadro na zboże
мосурити ся – chmurzyć się
мосяж – mosiądz
мотыка – motyka
мотылиці – motylica, choroba owiec i bydła
мотыль – motyl
мотл’очыти – gnieść, tłamsić
мотовил’о – motowidło, część urządzeń tkackich
мотор – motor, silnik
моторови/й – motorowy
мотуз/ок – sznur/ek
мотузя – sznurki (w bezładzie)
мох – mech
мохате – mechate
Мохначка – nazwa wsi
мохове – mchowe, dot. mchu
моц, дуже – dużo
мочар – b. mokre np. але мочар
мочар – mokre miejsce, bagno
мочара – bagno, bajoro
мочы – móc
мочыл’о – bajoro, oczko wodne w lesie, zwykle
porośnięte rzęsą o nieznanej głebokości
мочыти – moczyć
мошыти ся – dostawać meszku (o swetrze,
włóczce wełnianej itp.)
мошок – meszek
мощ – moszcz, sok z owoców
мощы – relikwie
моя – moja
мрака – mrok
мрачно – mrocznie
мрачыт ся – zmierzcha się, ściemnia się
мрия, мрія – (ukr.) marzenie
мрияти, мріяти – marzyć
мстивіст – mściwość
мстиви/й – mściwy
мстити ся – mścić się
мудрагель – mądrala
мудрец – mędrzec
мудри/й – mądry
мудрист, мудріст – mądrość
мудро – mądrze
мудрота, мудрист – mądrość
мудрувати ся – mądrzyć się
муж – mąż, też mężczyzna w scs
мужескє – męskie
мужество – męstwo
мужчына – mężczyzna
музыка – muzyka
музыкант – muzykant
музыкуваня – muzykowanie
музыкувати – muzykować
музычне – muzyczne
музычні – muzycznie
мука – mąka
мука – męka
мулити – mulić, zamulać
муляр – murarz
мундур – mundur
мундурове – myndurowe
мур – mur
мурда – уця мурдзяста owca z czarnymi obwódkami wokół oczu
мурдясти/й – brudny
муруване – murowane
муруваниця – murowany dom, kamienica
мурувати – murować
мурчати – mruczeć (o kocie)
мурянка – mrówka
мурянча купа – mrowisko
мурянчыско – mrowisko
мус – mus
мусіти – musieć
мутити, кол’омутити, кал’амутити – mącić
мутник – mały strumyk, który ledwie się wije
między kamieniami
муха – mucha
муцикы – rodzaj uczesania
мученик – męczennik
мучыти – męczyć kogoś, zadawać męki
мучыти ся – męczyć się
мушара, мушера – mszyce, lub gęstwa innych
małych muszek
муштарда – musztarda
мюд, мед – miód
мявкніня – miauknięcie
мявкнути – miauknąć
мявч – piłeczka o wielkości tenisowej, ze zbitej
(ręcznie) sierści krowiej, uzyskiwanej stopniowo
podczas czyszczenia bydła zgrzebłem i szczotką
мявчати – miauczeć
мягісє – mięciutkie
мягіцькє – mięciuteńkie
мягкє – miękkie
мягко – miękko
мяготина – coś b. miękkiego
мязисти/й – mięsisty, umięśniony
мязы – mięśnie
мякніня – mięknięcie
мякнути – mięknąć
мяно – miano, nazwa
мянуваня – mianowanie
мянувати – mianować
мясар – mięsiarz, rzeźnik, sprzedawca mięsa
мясиво – mięsiwo
мясиско – mięsisko
мясисте – mięsiste
мясне – mięsne
мясниці – okres od świąt Bożego Narodzenia do
wielkiego postu
мясо – mięso
мята – mięta
мятове – miętowe

Dodaj komentarz