ф Ф


фабрыка – fabryka
фабуры, фавориты, бакы – bokobrody
факт – fakt
фактычні – faktycznie
фактор – pośrednik, stręczyciel, w potocznym
rozumieniu zły doradca
фай – b. fajne
файне – fajne
файні – fajnie
файка – fajka
файота – b. fajne, aaale fajne
файчак – tytoń do fajki
файчар – palacz fajki
фал’ат/ок – kawał/ek np. tkaniny, słoniny
фал’д – fałd
фалечни/й – fałszywy, krętacz, nieuczciwy
фалечник – j. w.
Фаля – (pol.) fala
фальш – b. niegrzeczny
фальшыве – niegrzeczne (dziecko)
фамелия, фамилия – rodzina, familia
фарба – farba
фарбанка – spódnica z farbowanego płótna
фарбанчата – lekceważąco o spódnicach,
spódniczyny
фарб(л)ене – farbowane
фарбити, фарбувати – farbować
фарбувати – farbować, puszczać farbę
фарисей – faryzeusz, pot. ktoś fałszywy
фартух, запаска – fartuch
фаска, корец
фасон – fason
фасонове – fasonowe, wg fasonu
фастриґувати – fastrygować
фасувати – otrzymywać coś z przydziału
фацелик – biała chusta na końcach wyszywana
noszona przez mężatki jako czepek. Великій
фацелик duża chusta noszona przez mężatki
której końce sięgają poniżej pasa (tylko
w niektórych rejonach Łemkowyny)
Феврона – imię żeńskie
Федор – imię męskie
Федоровиця – pierwszy dzień (poniedziałek)
Wielkiego Postu
фелєр, ґанч, хыба – feler, wada
фербель – gra w karty (często na pieniądze)
фест – fest, mocno
фестриґа – fastryga
фестриґувати – fastrygować
Феся, Феврона – imię żeńskie
Фефрати, фафрати – mówić byle co, gderać
natrętnie, lub też mówić z wadą wymowy
Фецьо, Фецко, Федор – imię męskie
фіґа – figa (owoc)
фіґа – figa (z makiem), czyli nic z tego
фіґлі – figle
фіґляр – figlarz
фіґове дерево – figowe drzewo
фізова, фізоля – fasola
фільцакы, фільцы – buty filcowe
фінанц – pogranicznik, funkcjonariusz służby
granicznej
фіртка, отверанка – furtka
фірчак – świerszcz
фірчати – ćwierkać (o świerszczu) lub świergotać
na gwizdku
фітчык – kwiat
фіякєр – fiakier, dorożka
фіял’ка – fiołek
Фильо, Филип – imię męskie
фыкати
фынкати – pociągać nosem po płaczu
флинта – niechlujna kobieta
флякы – flaki
фляшка – flaszka, butelka
Фльоринка – nazwa wsi
фолювати – zbijać sukno w foluszu, też brudzić
mocno odzież
фолюш – folusz, urządzenie do zbijania sukna
Фолюш – nazwa wsi
фонетычні – fonetycznie
форкати – parskać (o koniu)
форма – forma, kształt
формация – formacja
формувати – formować
форст – deska gruba „na cztery palce”, tarcica
wg niektórych grubości ok. 4 cm. Prawdopod.
chodzi o deskę 2-calową.
форшпан – obowiązek dostarczenia ffurmanki
z zaprzęgiem do dyspozycji władz (np.
okupacyjnych)
фоціґати – nosić coś „na świątek i piątek”,
niszczyć
фраір – dziewczyna o chłopaku, czasem
używane w znaczeniu kochanek, lekkoduch
i zwodziciel
фраірка – j. w. dziewczynie
францы – choroby weneryczne (ogólnie)
фрас – łagodne, żartobliwe przekleństwo
фрасунок – frasunek
фрындзлі – frędzle
Фрося, Єфроска – imię żeńskie
фузия – strzelba myśliwska, fuzja (dwururka)
фукати – fukać
фулити – dmuchać zimnem przez otwór, szparę
itp
фундатор – fundator
фундувати – fundować
фундуш – fundusz
функция – funkcja
фура – fura, furmanka
фурка – mała fura
фурка – część kądzieli, kij na który nakłada się
wełnę
фуркати – kręcić wrzecionem podczas ręcznego
przędzenia
фурман – furman
фурманити – furmanić, kierować furmanką
фурт – ciągle, wciąż
фурчати – furczeć
фустка, хустка – chustka
футер – karma dla zwierząt
футик, футок, футко – ptak, prawdop.
dudek
футрины – odrzwia, futryna
футро – futro
футрувати – karmić zwierzęta
фуярка – fujarka
фуярош – ktoś wyrabiający fujarki

Dodaj komentarz