х Х


ха ! ха ! – cha! cha!
хабзина, кабзина – dziki bez, czasem chwasty
хал’аща – gęstwina, chaszcze, powalone lub
pościnane drzewa
халіти – marnieć, chudnąć bardzo
хам – cham
хаміти – chamieć
хамство – chamstwo
хапати, хапкати – chapać
характер – charakter
харамити – „drzeć” chciwie maksymalnie dla siebie
co tylko się da
хвал’а – chwała, chwalenie się np. w powiedzeniu
„хвал’ы до повал’ы”
хвалити ся – chwalić się
хватати, імати – chwytać, łapać
хватити, зімати – schwycić, złapać
хвіст, хвост – chwost, ogon
хвіяти (ся) – chwiać (się)
хвиля – chwila
хвиля – pogoda
хвори/й – chory
хворити – chorować
хворота – choroba
хідник – chodnik
хімля > хымля
хіснувати – zużywać, wykorzystywać
хыба – błąd, pomyłka
хыбаль – chyba
хыбити – chybić
хыботати – chybotać
хыбувати – brakować
хыжа – chata
хымля, хімля – pierścień z jaworowego, lub
gruszowego drewna, służący do nawijania włosów
wiązanych następnie wstążką
хыморода – zacienione, zaciszne miejsce do
wypoczynku (?)
хырбет – grzbiet
хырувати – stawać się wiadomym
хытри/й – chytry
хытрист, хытріст – chytrość
хытро – chytrze
хліб – chleb
хлипати – pić małymi łykami, ew. lekko siorbiąc
хл’оп – chłop, mężczyzna
хл’опец – chłopiec
хл’опчыско – duży chłopiec,
хлюпати – chlupać
хляпа – chlapa, po deszczu lub deszczu ze
śniegiem
хляпати – chlapać
хляпнути – chlapnąć
хлястати – chlastać
хмара – chmura
хмарити ся – chmurzyć się
хмарно – pochmurno
хованка – kryjówka
хованка – schowek
ховати – chować
ховати – hodować
ховати – grzebać
ховати ся – chować się, kryć się
ховзати ся – ślizgać się
ховзкавиця – ślizgawica
ховзкати ся, ховзати ся – ślizgać się
ховзко – ślizko
ховзнати – kiełznać
ходити – chodzić
холе, хо-ле, ход ле – chodź no
хо-ле-хо, ход ле ход – chodź no chodź
холєра – cholera
хол’од – chłód
хол’одити – chłodzić
хол’одне – chłodne
хол’одно – chłodno
хол’ошні – spodnie zimowe z sukna wełnianego
холявка – cholewka
хомонто – chomonto
хопити – złapać
хор – chór
хориста – chórzysta
хоркотати – chrząkać, seplenić (?)
хорови/й сьпів – śpiew chóralny
хоронити – chronić
хосен – korzyść, zysk
хосенне – korzystne
хотар – wieś, obszar wsi
хохол’ак, хохол’аз – robak, zwany potocznie
szczypawką
хоц – choć
хоцбы – choćby
хоцде, хоц де – gdziekolwiek
хоцкі – choć
хоцколи, хоц коли – kiedykolwiek
хоцшто, хоц што – ktokolwiek
хоцъякє, хоц якє – jakiekolwiek
хоцъякі/й, хоц якій – jakikolwiek
хоцъі, хоц і – chociaż, mimo tego
хпечы, впечы – upiec
храборы – kręgosłup i żebra, ogólne kości
хракати – charkać
храм – świątynia
хранити, хоронити – chronić np. Боже хран
niech Bóg broni
храпати, храпіти – chrapać
хребт – grzbiet, kręgosłup
хресна – chrzestna
хрест, крестины – chrzest
хрестины, кстины – chrzciny
хреститель – chrzciciel
хрестити, кстити – chrzcić
хрес(ь)ня – chrześniak
хрещени/й – chrzczony
хрин, хрін – chrzan
хрипіти – chrypieć
хрипка – chrypka
Християн/ин – Chrześcijanin
християньскє – chrześcijańskie
Християньство – Chrześcijaństwo
Христос – Chrystus
хробак – robak
хробачивя – robactwo
хробачне – robaczywe
хробачніти – robaczywieć
хрумка – chrząstka
хрумкати – chrząkać (o świni)
хрумцати – chrupać
хрумчати – chrząkać (o świni)
хрущ – chrząszcz
хрящ – kręgosłup
хрящка – chrząstka
хтіти – chcieć
хто – kto
хтовды, товды – wtedy
хтоси – ktoś
хтячы – chcąc
худаве – chudawe
худи/й – chude
худоба, статок – bydło
худобні – biednie
худобни/й – biedny
хустка, фустка – chustka

Dodaj komentarz