Ц ц


цабанити – gadać, tarabanić нацабанити
дакому to nagadać komuś, natłuc. Natomiast
прицабанити дакому to „przyłożyć” komuś,
uderzyć, zaś прицабанити дакого/дашто to
złapać poprzez przyciśnięcie/przyduszenie do
ziemi/ściany, lub też w znaczeniu przyłapania na
gorącym uczynku.
цабати ся – rzucać się
цалівка – calówka, miara (pierwotnie, lub także)
calowa
цаль – cal
цап – cap
цапина – drąg do przesuwania ściętego drzewa
na zasadzie dźwigni, okuty na końcu, czasem z
hakiem niczym bosak
цапкати – packać, uderzać z lekka
цапок – mały cap
цапок – przyrząd do zdejmowania wysokich
butów tzw. oficerek
Царивка – nazwa „рилі” we wsi Binczarowa
po łemkowsku Білцарева
царити, царювати – panować
царок – dodatkowe ogrodzenie w jednym z
pomieszczeń obory lub stajni – dla cieląt,
albo świń
царина – pole orne wg. jednych ogrodzone,
wg. innych nowo zaorane. Skłaniam się do
znaczenia „ogrodzone” od słowa царок
царскє – carskie
царство – cesarstwo
царювати – panować, „cesarzyć”
цверкати – strzykać mlekiem z kobiecej piersi,
lub krowiej dojki. Mleko kobiece miało wg
Łemków właścowości lecznicze np. przy
schorzeniach oczu
цвикати – uderzać pręcikiem, lub klapać nożycami
цвикл’а – ćwikła
цвикл’ове – ćwikłowe
цвикнути – uderzyć pręcikiem
цвиков – ćwikła
цегл’а – cegła
цеглясте – ceglaste (o kolorze)
цельта – płachta brezentowa, czasem w znaczeniu
namiot, płótno nieprzemakające
цензура – cenzura
цеприти ся – gapić się
цера – cera (twarzy, lub na skarpecie)
церківник – odpowiednik kościelnego w cerkwi
церков – cerkiew
церковне – cerkiewne
церувати – cerować
цєк – żywy, energiczny, ciekawy (o dziecku)
цєкаве – ciekawe
цєкавіст – ciekawość
цєкави/й – ciekawy
цєкавити ся – interesować się
цівка – szpulka
ціджыня – cedzenie
цідил’ка – cedzak
цідил’о – cedzidło
цідильник – naczynie do cedzenia
цідити – cedzić
цікати – uciekać, do przeszkadzającego dziecka
mówi się „цікай” w znaczeniu: odejdź, uciekaj
(bo przeszkadzasz)
ціл’е – całe
ціл’іст – całość
ціл’ка – coś w całości
ціл’кове – całkowite
ціл’ком – całkiem
ціл’увати (ся) – całować (się)
цілювати – celować
ціль – cel
ціна – cena
цінити – cenić
цінне – cenne
цінник – cennik
ціп – cep
ціп ! ціп ! – cip! cip! Nawoływanie kurcząt lub kur
ціпчати – cipczeć (o nawołujących maleńkich
kurczętach)
цір – ćwir
цірити ся – śmiać się drobno, denerwująco
ціркати – ćwierkać
цірчати – ćwierkać
ціха – cecha
ціховниця – cechownica
ціхувати – cechować
ци – czy
цибы – szczypior
цибуля – cebula
цибульове – cebulowe
цибух – cybuch w fajce
цивілізация – cywilizacja
цивіль – cywil
цивільне – cywilne
цигары – papierosy, cygara
цигарничка – papierośnica, lub szklana fifka
do palenia „na większy dystans”
Циґан – Cygan, Rom
циґанити – kłamać, cyganić
Циґанча – Cyganiątko
циґаньскє – cygańskie
циґаньскє – kłamliwe
циґаньство – kłamstwo
циж – czyż
цизорик – scyzoryk
цика – neutralne pod względem płci określenie
narządów płciowych u dzieci, wskazujące jedynie
na ich moczową funkcję
цикати – sikać
цимбал’ – cymbał, głupek
цимбал’ы – cymbały
цимент – cement
цина – cyna
цинґєль – spust w broni palnej, cyngiel
цинк – cynk
цинувати – cynować
цисарка – droga bita budowana „ za cesarza”
(Franciszka Józefa)
цистерна – cysterna
цит – cyt, cicho
цитрина – cytryna
цифра – cyfra
цицак – ssak
цицати – ssać
цицка – cycka, pierś kobiety. Bardziej elegancko
to „груд”
цицок – smoczek
цицок – dojka u krowy
цмити ся – ściemniać się
цмок – smok, ты цмоку oznaczało przekleństwo
міц як цмок silny jak smok, ліє як цмок pada
jak licho
цмонтір, цмынтір, цмінтер, цментір – cmentarz
цморити – ssać mocno
цморкати – cmokać (?)
цмоче – smocze
цніня – tęsknienie
цнути ся – tęsknić
цокувати – o koniu, który nie chce ciągnąć
mawia się, że „цокує” lub „цукує”
цомпель – sopel
цофар
цофати (ся) – cofać się
цофніня – cofnięcie
цофнути – cofnąć
цпеник, шпеник – ogonek owocu, lub liścia
цукєр – cukier
цукєр(и)кы – cukierki
цукрене – cukrzone, słodzone
цукрити – cukrzyć
цундра – łachman, szmata (?)
цундрити – szarpać, ciągnąć za włosy
цупкати – tupać
цупнути – tupnąć
цуприна – czupryna
цюкати – docinać, dokuczać słownie, przypominać
złośliwie aluzjami o czymś niemiłym
цюпати – dzieć. całować
цюпкати – j. w.
цюрити – ciec ciurkiem, też o mocno padającym
deszczu
цюркати – ciurkać
цюрпіль, бандзюра > банюр
цюрчати – ciurkać
цяпати > цьвакати
цяпкати – ciapkać
цяпнути – ciapnąć, nalać niewiele
цяпурда – kobieta nieporządna, gotująca w brudzie
i byle jak
цьвак – gwóźdź
цьвакати – ciamkać, mlaskać

Dodaj komentarz