ч Ч


ча ! – okrzyk kierujący woły w zaprzęgu w prawo
чабрик, джабрик – oset (?)
чад – czad
чадити – czadzić
чадо – scs dziecko, potomek
чай, гарбата – herbata
чайник – czajnik
чал’апуты – zniszczone, zdeformowane buty
чамаришок – tamaryszek
чапати – ruszać np. chwiejącą się nogą u krzesła
od jednego krańcowego położenia do drugiego
чар – czar
чара – czara
чардаш – czardasz
чарка – czarka
чаривниця, чарівниця – czarownica
чары – czary
чары – stare, brudne łachy
чародій – czarodziej
чарувати – czarować
час – czas
часы – czasy
част – część
часте – częste
частка – cząstka
часто – często
частувати – ugaszczać, częstować
чатина – gałązki jodłowe, albo świerkowe
чатинник – igły drzew iglastych
чатувати – czatować
чачо, чачко – zabawka, zabaweczka
чаша – czasza
чверт – ćwierć
чверти – ćwierć „рилі”
чвертка – ćwiartka
чвертник – ćwierć korca
чеберканя – grzechotanie
чеберкнути – grzechotnąć,
чеберкнути – też uderzyć nie mocno czymś
co wyda grzechoczący dźwięk
чеберчати – tak jak чеберкати ale z trochę
innym odcieniem dźwięku
чекальня – poczekalnia
чекан – kilof, czekan
чеканя – czekanie
чекати – czekać
челенкы – członki, części palców
чел’о – czoło
чел’ове – czołowe
челюст – czeluść, przepaść
челюсти – część pieca chlebowego
челяд – młódź, młodsza grupa w rodzinie, często
łącznie ze służbą (jeżeli ktoś miał służbę)
челядник – czeladnik
чемерити ся – dostawać bólów brzucha z głodu
чемір – ból brzucha z głodu
чемпіти – oczekiwać na coś, czyhać, „sępić”
чеперити ся – rozkraczać się
чеперити ся – brać się do czegoś, czemu się nie
jest w stanie podołać (np. dźwigania ciężaru)
де ся чепериш – gdzie się „sadzisz”
чепера – drzewo z rozgałęzionym pniem
чеператий – rozkraczony, lub chodzący
z trochę rozstawionymi nogami czyli чеперато
чеперато ходити – chodzić z rozstawionymi
nogami
чеперы – krok, miejsce zejścia się nóg
чепігы – czepigi
чепити – czepić (na oczepinach)
чепец – czepiec
чепігы – czepigi, rękojeści pługa
чепок – czepek
черв – czerw
червак – czerwak, robak
червене – czerwone
червеніти ся – czerwienić się
червениця – czerwona ziemia (glina), сивиця
to siwa ziemia
червеняве – czerwonawe
Червец – Czerwiec
червін – b. czerwone
червін – czerwień
червінка, черюнка – czerwonka
череваня – brzuchata kobieta
черевата – brzuchata kobieta
черевач – brzuchaty mężczyzna
черевікы – buty
черевити – rozgniatać, rozdeptywać
череда – stado, grupa, spora ilość
черенка – okładki rękojeści noża, lub scyzoryka
черень – trzonowy ząb
череп – czerep, czaszka
черепаха – żółw
черепы, черепя – skorupy z rozbitego garnka
glinianego
черешня – czereśnia
черешньове – czereśniowe
черкал'(к)о – grzechotka
черкати – grzechotać (np. kamyk w pudełku)
черкач – ptak (większy od drozda ?)
черниці – jeżyny
черничник – zarośla jeżyny
черпал’о – czerpak, czerpadło
черпак – czerpak
черпати – czerpać
черпнути – zaczerpnąć
черства вода – świeża woda
чертеж
чертіж
Чертіжне – nazwa wsi
черчати – dźwięk, jak sporo drobnych kamyczków
w pudełku, lub woda po kamykach w potoku
черюнка – czerwonka
чесати – czesać
ческє – czeskie
чесни/й – uczciwy, prawy człowiek
чеснок – czosnek
чест – honor, godność, prawość
честкове – czosnkowe
чес(т)ни/й – uczciwy, prawy człowiek
честувати – częstować, gościć, honorować
Четвер – Czwartek
четверы – czworo czegoś, co występuje tylko
w liczbie mnogiej
четверо – czworo
четвертина – czwarta część, ćwierć
Чех – Czech
Чехы – Czechy
Чешка – Czeszka
чівка – grzywka
Чырна – nazwa wsi
Чырч – nazwa wsi
чычык – gat. ptaka
чыісе – czyjeś
чый, чыя, чыє – czyj, czyja, czyje
чыпити ся – (u)czepić się
чыпяти (ся) – czepiać (się)
чыр – rodzaj potrawy
чырати ся – zamieniać się, wymieniać się
чыранка – rodzaj ożenku – rodzeństwa z innym
rodzeństwem na wymianę. Często małżeństwo
jednej z par było wymuszone z powodów ekonom.
чыряк – czyrak, wrzód
чысліня – liczenie
чыслити – liczyć
чысл’о – liczba
чысте – czyste
чыстина – zboża na chleb, w niektórych okolicach
tylko pszenica i żyto, w innych też np. jęczmień
чыстиско – łożysko u ssaków – wydalane po
porodzie
чыстити – czyścić
чысто – czysto
чыстота – czystość
чытальня – czytelnia
чытаня – czytanie
чытати – czytać
чытач – czytelnik
чытырдесят – czterdzieści
чыстити – czyścić
чыщыня – czyszczenie
чкати – czkać, ale почкай to poczekaj
чмель, чміль – trzmiel
чмовх
чл’овек, човек – człowiek
чл’овече, човече – człowiecze
човек, чл’овек – człowiek
човече – człowiecze
човечынці – odchody ludzkie
човґ – czołg
човно – czółno, łódka
чого – czego
чогоси – czegoś, z jakiegoś względu
чом – czemu, dlaczego
чомси – z jakiegoś powodu
чомуси – czemuś, z jakiegoś powodu
чонок – czółenko w warsztacie tkackim
чоп – czop
Чорна – imię krowy maści czarnej
чорне – czarne
Чорне – nazwa wsi
чорни/й – lękliwie o diable
чорнокнижник – czarnoksiężnik
чорнюга – coś b. czarne, czasem o ciemnych
chmurach
чорнява – np. o nadciągających czarnych chmurach
чорняве – czarniawe
чорнячка – czarnoziem
чорт – czart
чортове – czarcie
чортувати ся – przekomarzać się, bawić,
żartować
чуба – czyb
чубак – gatunek ptaka z czubkiem
чубити – czubić (kogut kurę)
чуга – męskie zimowe okrycie, coś w rodzaju
płaszcza, z zaszytymi rękawami, które pełniły
rolę kieszeni, Czuhę narzucało się na ramiona
i ewent. spinało ozdobną spinką pod szyją, albo
związywało trokami. Duży kołnierz zarzucany na
głowę pełnił rolę kaptura chroniącego przed
opadami, a frędzle rolę osłony oczu (także przed
oślepieniem przez promienie słońca odbite od
śniegu)
чуганя > чуга
чадак – cudak
чудара, чудера – coś cudownego, lub ktoś
cudowny
чударні, чудерні – cudownie
чударни/й, чудерни/й – cudowny
чудасия – coś dziwnego, niecodziennego, jakieś
dziwo
чудачне – dziwne, cudaczne
чудесо – cudo
чудже, чуже – cudze
чудне – dziwne, obce, niezwyczajne
чудні – dziwnie jakoś
чудо – cudo
чудове – przepiękne, cudowne
чудотворне – cudotwórcze
чудувати ся – patrzeć, przyglądać się
чуже – cudze
чужына – obczyzna
чужынец – ktoś obcy
чулити ся – czulić się, przytulać, obejmować
чурок – mały wodospadzik gdzie woda
„чуркотит”
чути – słyszeć
чути – czuć
чутя – czucie
чухати – trzeć
чухати – masować
чухрати – czochrać

Dodaj komentarz