ш Ш


шабля – szabla
шабльон – szablon
шавата – sałata
Шадуля – imię krowy maści jasno siwej
шайба – podkładka pod nakrętkę
шайсток – plasterek
шайта – jedna setna metra sześciennego drewna (?)
шайтка, скыбка – kromka
шайтави/й – zarzucający brzydko nogami na boki
шайтати – zarzucać nogami na boki
шалена губа, моримуха – muchomor
шаленец – szaleniec
шалени/й – szalony
шаленина – wilcza jagoda
шалівка – deska na szalunek
шаліти – szaleć
шалювати – szalować, obijać deskami
шалюнок – szalunek, odeskowanie
шаль – szal
шалькы – szelki, też szalki
шальтати ся, швиндяти ся – szwendać się
шандар – żandarm
шантави/й – nędzny, marny, słaby, ledwie
powłóczący nogami aż go zarzuca
шапівка – kapelusz
шапка – czapka
шарварок – szarwark, przymusowe świadczenie
chłopów w postaci robocizny
шарга – burza, zawierucha
Шарґа – biały byk
шаркан – wicher
шарпати, сіпати – szarpać
шаршонь – szerszeń
шастати – szastać
шатро – namiot
шатровы – „namiotowi” czyli koczownicy, głównie cyganie
шатувати – śpieszyć się, pośpieszać
шафарня – skrzynia z desek z przegródkami,
zamykana wiekiem – na zboże
шафлик – cebrzyk, rodzaj niskiego szerokiego
wiadra lub małej, okrągłej wanienki z prostych klepek
шацувати – szacować
швабликы, патычкы – zapałki
шваґєр – szwagier, brat żony, siostry, albo mąż siostry
шваґєрина, шваґєрка – szwagierka, siostra żony,
albo brata (żona brata to już братова – a nie szwagierka)
шваля – połówka drzewa (с)трому. Drzewo
ścięte i oczyszczone z gałęzi ociosuje się z dwóch
stron, rysuje linię i przecina wzdłuż na dwie „szwale”
шварни/й – przystojny, atrakcyjny (o dziewczynie – ładna)
швачка – szwaczka
Швед – Szwed
шведзкє – szwedzkie
швельбави/й – sepleniący
швец – szewc
Швеция – Szwecja
швиснути – świsnąć, gwizdnąć, czasem „dać komuś w ucho”
шев – szew
шевеліти – szeleścić
шевство – szewstwo
шевцювати – być szewcem
шелест – szelest
шелестіти – szeleścić
шелька – rodzaj naczynia
шелькы – szelki
шемрати – szemrać
шемтіти – delikatnie łaskotać
шемут – liście kapusty nie trzymające się główki
шепелявий – sepleniący, wg innych nie mogący
wymówić „s”
шепт – szept
шептати – szeptać
шерудіти – o odgłosie zeschłych liści pod nogami
lub innym podobnym
шестеро – sześcioro
шести/й – szósty
шист, шіст – sześć
шистдесят – sześćdziesiąt
шистнадцет – szesnaście
шисто – sześćset
шыба – szyba
шыбен – szubienica
шыбениця – szubienica
шыбенични/й – szubieniczny
шыбеняк – wisielec, szubienicznik
шыковни/й – szykowny, elegancki
шыл’о – szydło
шынґєль – końcówka osi wozu, na której obraca się koło
шынк – szynk
шынкар – szynkarz
шынкель, шынґєль – oś u wozu
шыр – b. szerokie
шыринь – b. szerokie
шырокє – szerokie
шырокіст – szerokość
шыроко – szeroko
шырочав(а) – b. szerokie
шыти – szyć
шытя – szycie
шышкы – orzechy, po dwa, trzy, albo cztery razem
шкабора – szczelina
шкалічына, скляничына – odłamki potłuczonego szkła
шкалювати – szkalować
шкареда – szkarada, coś b. brzydkiego
шкаредне – szkaradne
шкарпа – skarpa
шкарупа – skorupa jajka
шкаруплина – skorupa (z jajka)
шкваренина – smalec
Шкварлівка – nazwa „рилі” w Binczarowej
шкварок – skwarek
шквірк – modrzew
Шквіртне – nazwa wsi
шкідливе – szkodliwe
шкідник – szkodnik
шкіл’ка – szkółka
шкіпы – szczapy
шклянка – szklanka
шкляр, бл’аняр – szklarz
шкільне – szkolne
шкынтати – kuleć
шкыпы – szczapy
шкырготати – skrzeczeć
шклити – szklić
шклянка – szklanka
шклянне – szklane
шкода – szkoda
шкодити – szkodzić
школ’а – szkoła
школени/й – szkolony
школіня – szkolenie
школити – szkolić
школяр – uczeń
шкортне – o prosięciu, które słabo je i nie
przybiera na wadze
шкрябаня – technika zdobienia jajek
wielkanocnych polegająca na wydrapywaniu
wzorów we wcześniej pomalowanym na ciemny
kolor jajku
шкрябати – skrobać
шкудликати – kuleć
шкут – człowiek niezdały do niczego, wg innych mały
шлєпота – ślepota
шлєпий – ślepy
шлід – ślad
шлідити – śledzić
шлюб – ślub
шлюбне – ślubne
шляк – szlak (by trafił) przekleństwo
шлянта – człowiek chodzący w taki sposób,
że ma wiecznie ubłocone nogawki
шлянтати ся – błocić sobie nogawki
шляпати – człapać
шляпы – kapcie
шльомпати – stąpać po błocie, kałuży itp
шльомпа – kobieta flejtuch
шльомпак – flejtuch, brudas
шмарити (але метати) – rzucić
шмата – szmata
шматя – ciuchy, łachy, szmaty
шматяр, онучар – szmaciarz
шмірґєль – kamień ścierny (do ostrzenia)
czasem o papierze ściernym, który częściej
był zwany ґлянцпапір
шмиґар – cienkie, giętkie, stosunkowo
wysokie drzewo
шмиґати – śmigać
шмиґнути – śmignąć
шмыр – trawa, rodzaj chwastu
шмыткі/й – szczupły, raczej wysoki
шніг, сьніг – śnieg
шніговиця – śnieżyca
шнігуляк – bałwan śnieżny
шніжок – śnieżek
шнігове – śniegowe
шніговці – śniegowce
шнур, мотузок – sznur
шнурок, мотузок – sznurek
шнурувати – sznurować
шовдра – szynka, gdzie indziej sadło z mięsem
шовк – jedwab
шовкове – jedwabne
шовтыс, рыхтар, біров – sołtys
шопа – szopa
шор – rząd, szereg
шпак – szpak
шпара – szpara
шпаргет – piec kuchenny
шпаривни/й, шпарівни/й – oszczędny
шпарувати – oszczędzać
шпас – żart
шпеник – ogonek owocu, lub liścia
шпіґляр – biegun u kołyski
шпідлярка > спіднярка – spodnia deska u wozu
шпін – trzpień
шпіха – szprycha
шпіхлір – spichlerz
шпик – szpik
шпилити – szpilić
шпиля – szpila
шпилька – szpilka
шпыталь – (pol.) szpital
шплях(а) – blizna
шпляхати/й – bliznowaty, z bliznami
шпортати – dłubać, grzebać
шпуга – rowek w goncie
шпунт, чоп
шраґы – kozioł do rżnięcia drzewa
шруба – śruba
шрубник – wkrętak, śrubokręt
штат – stan
Штефан – imię męskie
Штефка – imię żeńskie
штыльгати, штыльготати – kuleć, utykać
штыпак
штырак
штырбель – gałąź, lub łodyga ogołocona z liści przez szkodniki
штыри – cztery
штыриста – czterysta
штырнадцет – czternaście
штыхівка – szpadel
што – co
штобы – żeby, gdzieżby tam
шток – piętro
штораз – coraz
штоси – coś
штоска, штоси – coś
штукувати – sztukować
штуркати – szturchać
штучне – sztuczne
штучні – sztucznie
шубер – blacha zatykająca komin
шувне, шуне – dość duże
шувні, шуні – dość dużo
шугай – przystojny młodzieniec, czasem w znaczeniu ukochany
шум – szum
шуміти – szumieć
шумні – ładnie, z fasonem. Też dość dużo
шумни/й – ktoś urodziwy, z fantazją
шумовина – szumowina
шупівка – kapelusz grzyba
шупнути – uderzyć, lub rzucić czymś
шурц, кабат – spódnica, lub fartuch
шуршаня – dźwięk podczas chodzenia po suchych liściach
шуснути – chlusnąć, także chlasnąć kogoś w twarz
шустати – chlustać
шути/й – (wyjątkowo) bez rogów
шуфляда, столик – szuflada w stole
шушкати – szeptać

Dodaj komentarz