ю Ю


юбілей, ювілей – jubileusz
югас – juhas
Югаска – imię żeńsie
юж, уж – już
юд, юдик, юдина, орябина – jarzębina
Юда – Judasz
Юрко – imię męskie
Юстина – imię żeńskie
юха – kompot z suszonych owoców, lub polewka.
Czasem ogólnie w znaczeniu coś płynnego np. ktoś
wyjadł ziemniaki z zupy i została sama „jucha”
юхт – jucht
юхтове – juchtowe

Dodaj komentarz