я Я


я – ja
ябко – jabłko
ябкове – jabłkowe
ябл’ін – jabłoń
ябл’оньове – jabłoniowe
ябчанка – kompot z suszonych jabłek
явити ся – jawić się, zjawić się
явор, явір – jawor
яворове дровно – drewno jaworowe
Яворина – nazwa góry
ягл’ы – jagły, kasza z prosa
ягничка – młoda owieczka płci żeńskiej
ягнятко – jagniątko
ягоды – poziomki
ягодове – poziomkowe
ядл’овец – jałowiec
ядро – jądro,
ядро – ziarnko w orzechu, jabłku, gruszce
яз – jaz
яздра – skrzela ryby
язык – język
языкове – językowe
язычкы – migdałki
язычник – scs poganin
язычницкє – pogańskie
яйник – jajnik
яйце – jajko
як – jak
якас, яка-с, яка єс – jaka jesteś
які/й, яка, якє – jaki, jaka, jakie
якіс, які-с, які єс – jaki jesteś
якісе – jakieś
якіси/й – jakiś
якыси – jakiś
яко – jako
якоси – jakoś
якоска – jakoś
як суцо – jak ma być, jak się należy,
ял’івка – jałówka
ял’івча – jałówka, jałóweczka
ялиця – jodła
ялицьове – jodłowe
яличка – choinka (może być również świerkowa)
яличка – mała jodełka
яличняк – młodnik jodłowy
ял’ова корова – jałowa krowa (nia mająca cieląt)
ял’ове – jałowe
ял’ове дерево – drewno jodłowe
ял’овеґа – owca, która miała jagnię, a na drugi rok już niema
яма – jama, dół
яма – piwnica
ямка – dołek
ямка – dołek u człowieka pod mostkiem (ze splotem słonecznym)
яр – wiosna
яре – jare
ярец – jęczmień
ярина – warzywo, jarzyna
ярити ся – jarzyć się
ярка – młoda rocna owca, jeszcze niepłodna
ярмак – jarmark, targ
ярмо – jarzmo
ярок – rów, rowek, potoczek
ярувати – pracować wiosną w polu
яруга – wyżłobienie wzdłużne wykonane przez wodę
ярчане – jęczmienne
ярчанка – słoma jęczmienna
ярчыско – pole po jęczmieniu
ярчуха – zboże, podobno krzyżówka owsa z jęczmieniem (?)
ясен – jesion
ясеньове – jesionowe
яскыня – jaskinia
ясл’а, жол’об – żłób
ясна – dziąsła
яснина
ясно – jasno
Ясюнка – nazwa wsi
ятрити ся – jątrzyć się
яфыры – jagody, borówki
яфырник – pole krzewinek jagodowych
яфырнича – krzewinki jagód
Яцко – imię męskie
яшниця – jajecznica

Dodaj komentarz