і І


і – i
Іван, Ваньо – imię męskie
ігл’а – igła
Ігор – imię męskie
ід, іди – idź
ідже, ід же – idź no
ідл’о – jedzenie, jadło
ідовити/й – jadowity
іж – jeż
іжджыня – jeżdżenie
іжыти ся – jeżyć się
ізба – izba, pokój
Ізбы – nazwa wsi
іздебка – izdebka, pokoik
іздити – jeździć
ікра – wymię krowy
ікра – ikra rybia
іле, і-ле, ід ле – idź no
Ілько – imię męskie
ільняие, леняне – lniane
імати – łapać
ім – im
імати ся – czepiać się, np. nitka spódnicy
choroba człowieka, lub zwierzęcia. W czasie
przeszłym яло ся тя штоси coś się do ciebie
przyczepiło
імати ся – imać się (różnych zajęć)
імено – imię
імпреза – impreza
імя – imię
інакше – inaczej
інде – gdzie indziej
інче – inne
іншак, інакше – inaczej
Ірко – imię męskie, zdrobnienie od Ігор
іскорник – zimny ogień
іскра – iskra
іскристе – skrzące się
іскрити ся – skrzyć się
іспол’нити – scs spełnić, napełnić
істи – jeść
істина – scs istota (rzeczy) sedno, prawda
істык – krótki, czasem okuty kij do
oczyszczania drewnianego pługa z nalepiającej
się gliny
іс(т)ніти – istnieć
ісцілити – scs wyleczyć
іти – iść
іх – ich
іхати – jechać
іш/ол’, /л’а, л’о, /ли, – szedł, szła, szło, szli
іщы – jeszcze

Dodaj komentarz