ґ Ґ


ґадати – mówić, gadać
ґадатливи/й – gadatliwy
ґаз – gaz
ґазда – gospodarz
ґаздивка, ґаздівка – gospodarka
ґаздивскє, ґаздівскє – gospodarskie
ґаздынити – być gospodynią,
„gospodarzyć” w kobiecej domenie
ґаздыня – gospodyni
ґаздувати – gospodarzyć
ґазета, казета – gazeta
ґазове – gazowe
ґазувати – gazować
ґал’унок – opaska, przepaska na głowę
ґамба – usta, rzadziej twarz (pol. gwar.) gęba
ґамбаль, ґамбати/й – ktoś o dużych ustach
ґамця – usteczka, rzadziej buźka
ґанити – ganić
ґанок – ganek
ґантярина
ґанч – wada, defekt
ґанчувати – wynajdywać, wskazywać wady
ґарґал’о – wielkie gardło
ґарджель – duże gardło, gardziel. Także
pogardliwe określenie kogoś z wolem
ґарл’о – gardło
ґачы – kalesony, lub żartobliwie spodnie
ґвер – karabin
ґєвґати, ґівґати – gęgać
ґедкати – łaskotać
ґєґацкы, ґіґацкы – agrest
ґєґути > зґєґнути – umrzeć, zginąć marnie
ґєлета
ґєлетати – kołatać w blaszanym naczyniu
ґєнерал’ – generał
ґєнґляви/й – wątły, słaby, marny
ґєрок – marynarka, lub podobne wdzianko
ґзивка, ґзъівка – giez, bąk
ґзити ся – o bydle domowym, które
wyczuwając ich pasożyta skórnego, zrywa się
do nagłej ucieczki mówi się, że „ся зоґзил’о”, O
kobiecie „lżejszego prowadzenia się” też mawia
się że „ся ґзит з хл’опами”. Jest to pewien
odpowiednik polskiego gwarowego „latawica”
ґівґати – gęgać
ґівґор, гусак – gąsior
ґіґацкы – agrest
ґірґошник – wędrowny szklarz, maziarz,
dziegciarz, który nosił swój towar w krosnach
(nosidłach) na plecach, czyli „на ґірґы”
(na barana)
ґірґы „на ґірґы” – na barana
ґіртувати – dusić, dławić za gardło
ґывт – łyk
ґывтати – łykać, połykać
ґывтнути – połykać
ґында – niedojda, człowiek o
nieskoordynowanych ruchach, odrobinę
niedorozwinięty
ґындави/й – lekko niedojdowaty
ґырт – łyk
Ґл’адышив – nazwa wsi
ґлет – emalia, polewa na garnkach
ґлянц – błysk (na butach)
ґлянцпапір – papier ścierny
ґлянцувати – czyścić (buty) do połysku
ґнаткы – sanie, lub część sań drewnianych
ґнырати, ґныряти – robić coś niechętnie, lub niemrawo, grzebać marudnie
ґнот – knot
ґняди/й – gniady
ґомбик – guzik
ґомбичка – guzik (u południowych naszych rodaków)
ґонт – gont
ґонтярка, ґонтяниця – jodła nadająca się na gonty
ґорсет – gorset
ґрайцар – moneta w Austo-Węgrzech
ґраты – naczynia kuchenne
ґратя – stare sprzęty, graty
ґревхнути – gruchnąć, łupnąć czymś
wydającym metaliczny grzechot
ґріба – jama na brukiew, ziemniaki – przykryta
ґрібиско – miejsce gdzie była „ґріба”
ґруза – małe zagrodzone miejsce
ґруцувати – ugniatać (np. pięściami), miętosić
ґриб, ґріб – grzyb
Ґрибів – Grybów
ґрулі, кромпелі, компери, бандуркы – ziemniaki
ґрулиско – pole po ziemniakach
ґруляник, бандуряник – ciasto ziemniaczane
ґрулянка, натина – nać ziemniaczana
ґруник > груник – pagórek
ґрупа – grupa
ґруцувати – uciskać, ugniatać dłońmi, pięściami – masować,
ґу – do, ku (czemuś/komuś)
ґузя – świnka, prosiak dziec.
ґуз(ва) – guz
ґузя „в гыртани дусит” – szkarlatyna
ґуля, буля – guz, gula
ґумоляйз – klej do gumy
ґурґуля, сук – sęk

Dodaj komentarz