ба – ba (gdybyż to)
ба ! бе ! – brzydkie coś; nie dobre
баба – baba, kobieta, żona, babcia,
znachorka
бабі/й пес – włochata gąsienica: „як
вовірчий хвіст” – jak wiewiórczy ogon
бабинец – babiniec, pierwsza część cerkwi
бабка – babka do klepania kosy
бабка – niskie ziele o szerokich liściach
бабрати ся -babrać (się), brudzić paskudnie
баброш – ktoś nieporządny, kto paprze coś
бабруля – brudna, nieporządna kobieta
бабскє – babskie, kobiece
бабско – babsko
бабуся – babcia
баваґувати – nic nie robić, tracić czas,
zbijać bąki
бавити (ся) – bawić (się)
бавцяти – bawić po dziecinnemu
багніткы, багнята – bazie na wierzbie
багниця, рокыта, верба – wierzba, rokita
багно – bagno
багнути (ся) – zachciewać (się),
mieć pragnienie czegoś
багро – część drewnianej obręczy koła
od wozu
баґаж – bagaż
баґажник – bagażnik
баґо – smolisty nikotynowy osad w cybuchu
fajki
баданя – badanie
бадати – badać
баденя, бадуня, банюр – jama wybita
w rzece przez wodę
бажыти (ся) – zachciewać się czegoś
базка, овечка – owieczka
базю! базю! базь! – przywoływanie owiec
байка – bajka
байка – drobiazg. Kiedy kogoś urazimy
niechcący, albo obrazimy i przepraszamy
zakłopotani – wówczas ten ktoś uprzejmie
odpowiada: „то байка” czyli „to drobiazg”,
„nic się nie stało”
байчар – bajarz lub pleciuga
бакы – baki, bokobrody
балец – rodzaj pieczywa weselnego
баль – bal, zabawa
бальсам – balsam
балькон – balkon
бамбус, вамбук – bambus
бамбух – żołądek bydlęcy, lub duży brzuch
банан – banan
банда – banda
бандыта – bandyta
бандыцкє – bandyckie
бандуркы, компери, кромпелі, ґрулі – ziemniaki, kartofle
бандурчанка, бандурянка, натина – nać ziemniaczana
бандурчыско – pole po ziemniakach
Баниця – nazwa wsi
банк – bank
бант – grzęda dla kur
банувати – tęsknić
банюр, жомба – głębia w rzece
баня – bania, kopuła cerkwi
банька – kanka na mleko, bombka
na choinkę, bańka medyczna
банькасте – w kształcie bańki, kopułki
баран – baran
барані/й – barani
баранивка, баранівка – czapka z kożucha
баранина – baranina
бараниця > баранивка czasem w znaczeniu kożuch
барвінок, барвинок – barwinek
барже – bardziej
барз – bardzo
барзкы > барз
Барна – imię byka o maści czerwonobrązowej
барліг – barłóg
барнави/й, барняви/й – czerwono-brązowawy
барник – ptaszek z wierzchu brunatny, od spodu
czerwony ?
Барновец – nazwa wsi
Барнуля – imię krowy o maści
czerwonobrązowej
Барнясти/й > барнави/й
баршниця – ziele
бас – bas, głos męski
басамунка > пасамунка – wstążka
басы – basetla, kontrabas
басувати – basować, grać na kontrabasie, śpiewać
niskim głosem w przypadkowym towarzystwie,
„набасувати дакому” – nagadać komuś;
powiedzieć „do słuchu”; nawymyślać z lekka.
Także o kocie mruczącym mówi się czasem, że
„basuje”
батыс(т) – batyst
батканиця
баткати – zdobić pisanki poprzez malowanie
wzorów woskiem, farbowanie i zdrapywanie wosku
z niezafarbowanych miejsc
бацкати – uderzać z lekka głową (młode jagnię gdy
uczy się bóść)
бача – baca
баюсач, ваньсач – wąsacz, wąsal
баюсы, ваньсы – wąsy
б(в)атнар – gwóźdź wbijany do łaty (raczej duży –
być może odpowiednik polskiego „bretnal”)
б(в)ощыця – pluskwa
беба – mężczyzna bez temperamentu, bardzo
nieporadny w kontaktach towarzyskich
без – bez
безбожник – bezbożnik
безиля – ziele ?
безнадійни/й – beznadziejny
безнадія – beznadzieja
безсмертни/й – nieśmiertelny
безпрестанні – nieśmiertelnie
бейдак – niezguła, ociężały umysłowo, lub prostak
бейдуля – j. w. kobieta
бек/ніня – bek/nięcie
бекнути – beknąć, zabeczeć
белей – głupiec, bałwan
бенкєтувати – bankietować
бердо – część warsztatu tkackiego
береза – brzoza
березина – brzezina
березове – brzozowe
берест – brzost, wiąz górski
Берест – nazwa wsi
бериг, беріг – brzeg, zbocze, skarpa
берце – orczyk
бесіда – mowa, rozmowa
бесідливи/й – rozmowny
бесідувати – mówić, rozmawiać
Бескід – Beskid
Бетанґ/а – włóczęga, wagabunda; także
ktoś cwany, mocny
бетега – człowiek nic nie wart
бетон – beton
бетяр – łobuz, batiar, psotnik
бздина – bździna
бздура – bzdura
бзик, кабзина, хабзина – bez czarny
бзычати – bzyczeć
бзьдзіти – bździć
біб – bób
бібкы – bobki
бібльотека – biblioteka
Біблия – Biblia
бігати ся, літити ся – ruja u krowy
біда – bieda
бідак – biedak
бідачка – biedaczka
бідний, худобний – biedny
біднятко – biedactwo
бідувати – biedować
Біжа – Boża, Матка Біжа – Matka Boża
бік – bok
біл’ас – grzyb (chociaż nie biały) borowik ?
біл’е – białe
білет – bilet
біліня – bielenie lnianego płótna na rosie
білити – bielić, malować na biało
біл’ко – białko oka
біл’ко – białko jajka
Білцарева – nazwa wsi
біляк – borowik ?
біль – ból
більмо – bielmo
більше, веце – więcej
більший, векший – większy
більшист, векшист – większość
біляве – białawe
бінчати, бинчати, бренчати – brzęczeć, bzyczeć
бір – bór, wielki las
біров, рыхтар, шолтыс – sołtys
бірувати – dawać sobie radę w interesach
біс – bies
біс полудньови/й – bies południowy,
odpowiednik Południcy wśród polskich wierzeń
ludowych
біхреса – „така мамуна, што по лісі ходит
пукат, л’упкат, вискат” mityczna postać – co
chodzi po lesie i wrzeszczy, stuka, łupie, piszczy.
бічне – boczne
билень, білень – bijak cepa
бил’ок – ziele ?
бити – bić
бити/й – bity, ale też w znaczeniu „obyty”,
znający życie
бити ся – bić się, walczyć
битка – bójka
битник – lubiący (i potrafiący) się bić
битя – bicie
бич – bicz, bat
бичыско – biczysko
бичувати – biczować
бывати – bywać
быдля – bydlę
быдляк – bydlak
быдлята – bydlęta
бык – byk
быркы, багніткы – bazie
Бырлів – nazwa terenowa
бырміти – obrzmiewać, nabrzmiewać,
pęcznieć
быстрий – bystry
быстриці – śliwki „węgierki”
быти – być
быха, блыха – pchła
быцьок – byczek
Быча покута – nazwa terenowa
Бычи/й – byczy
бл’аго – dobro, wszystko co sprzyja szczęściu
бл’агодар – ten kto darzy dobrem
бл’агосл’овити – błogosławić
бл’азен – chłopiec w wieku ok. 8 lat
бл’ана – szyba (prawdop. od dawnego „błona”
– archaizm z czasów, gdy w okna wstawiano
błony zwierzęce)
бл’аняр, бл’анар – szklarz
ближнята, дві(й)нята – bliźnięta
ближ(ш)е – bliższe
ближ(ш)е – bliżej
блинда – łajza
блиндати – łazić bez celu, pałętać się
блиск – błysk
блискавиця – błyskawica
блискати – błyskać
блисніня – błyśnięcie
блищати – błyszczeć
блищаче – błyszczące
бл’ыха, быха – pchła
бл’ощыця, бощыця – pluskwa
бл’уд – błąd
бл’удни/й сын – syn marnotrawny
бл’удити – błądzić
блювак – grzyb niejadalny, „як човек зіст
то по них блюват” po zjedzeniu jest człowiekowi
niedobrze, wymiotuje i jest blady. Niekiedy jest to
synonim bladego, źle wyglądającego człowieka
блювати – wymiotować
блюскати – błyskać zło oczami, obserwować
ukradkiem rzucać złe spojrzenia
блюсти – pilnować, obserwować
блюхати – tryskać „кров блюхат з бючкы”
krew tryska z tętnicy
блющати/й – ze złymi, lub wyłupiastymi oczami
блющы – złe, nieprzyjazne, wrogie oczy
блякнути – blaknąć
бляск – blask
бляха – blacha
бляха – (żeliwna) płyta pieca kuchennego, na której
stawia się garnki do gotowania potraw
бляшане – blaszane
бобалькы – rodzaj klusek z mąki jęczmiennej,
pszennej, czasem owsianej. Nierzadko używane do
tuczenia gęsi przez napychanie na siłę
бобкы – coś w kształcie owalnego groszku, np.
owoce jałowca
бобкы кізі, учы, сернячы – odchody owcze,
kozie, sarnie
бобо – strach na dzieci (nieokreślony)
бобовянка – badyle bobu
бобрунка – chrząszcz (biedronka ?)
Бог – Bóg
богати/й – bogaty
богацтво – bogactwo
богач – bogacz
Богдан – Bogdan
богыня – bogini
боґанчы – buty z cholewkami do kostek,
z grubej skóry
Боґуша – nazwa wsi
бодай – bodaj
бодай-які/й – jakikolwiek
бодак – oset
бодача – skupisko ostów
боденка – maselnica, maśnica. Drewniane
naczynie z klepek do wyrabiania masła
бодливе, бодяче – zwierzę, które bodzie np.
krowa
боднар – bednarz
бодяча (корова, коза ітп) – zwierzę, które
bodzie (krowa, koza itp.)
божа кровця – rodzaj ziela
боже – boskie
Боже дай здоровя (częściej Дай Боже здоровя)
Daj Boże zdrowia. Jest to odpowiedź na
Pozdrowienie Дай Боже щесьця Daj Boże
szczęścia
боже жытце – rodzaj ziela
Боже запл’ат – Bóg zapłać
божий осетик – rodzaj ziela
божы паґностикы – rodzaj ziela
божыти ся – przysięgać na Boga
божы яблочка – głóg ?
бозуля, буля – guz
Бозюсьо – dziecinne zdrobnienie Boga
боіско – środkowa część stodoły
бойківскє – bojkowskie
Бойко – Bojko
боканчы > боґанчы
боком – bokiem
боліст – boleść
боліти – boleć
бол’отисте – błotniste
бол’отити – błocić
бол’ото – błoto
боляк – bolące miejsce np. wrzód, odcisk, strup
болячка – bolączka
болячкове зіля – ziele na bolące miejsce
больван – ktoś głupi, bałwan
бо-м, бо єм – bo jestem. Najczęściej fragment
większego złożenia typu бо-м был’, бо-м виділ’
bo byłem, widziałem
бомба – bomba
бомбити – bombardować
бонк – nieślubne dziecko, najczęściej panieńskie
борба – walka
борец – bojownik, wojownik, ktoś walczący
o coś
борґ – pożyczka
борґувати – pożyczać na kredyt
борода – broda
бородавка – brodawka
бородавка – sutek piersi kobiecej
бородатий – ktoś z dużą brodą, lub podbródkiem
бородач – ktoś z dużą brodą lub podbródkiem
борозда – bruzda
борона – brona
боронити – bronić
боронити – bronować
бороти ся – walczyć, bić się
борсук – borsuk
борсуче – borsucze
бортак – głupiec, dureń
бортакувати/й – głupkowaty
бортаченя – o kimś niemądrym z politowaniem,
lub żartobliwie
бортелеле – głupie stworzenie, głupek
бортниця, буртниця, постружниця – w stajni
drewniana rynna do spływu gnojówki
бортуля – głupia kobieta
борщ – barszcz
бо-с, бо єс – bo jesteś. Najczęściej fragment
złożenia typu бо єс был’; бо єс виділ – bo byłeś,
widziałeś
босий – bosy
босо – boso
босоногі/й – bosonogi
босор – czarownik (tzn. ktoś za takiego uważany)
босорка – wiejska kobieta uważana za czarownicę
бости – bóść
боськати – całować (arch.)
ботаніка – botanika
Боуцерйова zdeformowana nazwa wsi > Білцарева
боцан – bocian
бочечка – beczułka
бочыти ся – boczyć się, gniewać się, patrzeć
„spode łba”
бочка – beczka
бочкар, боднар – bednarz
бочне, бічне – boczne
бощыця, бл’ощыця – pluskwa
бояти ся – bać się
боячий – bojaźliwy
брад(р)ура – duchówka w piecu kuchennym
(do pieczenia chleba, ciasta)
брайда – breja
брак – brak
брак – scs małżeństwo
бракнути – braknąć
бранзолі – wkładki (np. filcowe) do butów
бранка – brzana gat. ryby
брат – brat
братанич – bratanek
братанок – bratanek
братати ся – bratać się
брати – brać
брати ся – stawać z kimś w zapasy
брати ся – zacząć przybywać na wadze, robić
się tęższym
брез > през
Брезава – imię krowy od maści podobnej do brzozy
Брезив – imię byka od maści podobnej do
brzozy
брезина, березина – brzezina
бренкати – brzdąkać
бренкіт – brzęczenie
бренчати – brzęczeć
брех – szczek, szczeknięcie
брехати – szczekać
брехнути – szczeknąć
брещати, брямчати, бренчати – brzęczeć
łańcuchem
брид, брід – bród
брих, бріх – brzuch
бриханя – brzuchata kobieta
брихати/й – brzuchaty ktoś
брихач – brzuchacz, ktoś z wielkim brzuchem
брихове – dotyczące brzucha
брыд, брыть, брыць – b. brzydkie
(z naciskiem)
брыда – coś b. brzydkiego, brzydactwo
брыдкє – brzydkie
брыдко – brzydko
брыдота – brzydota, lub coś b. brzydkiego
брызясти/й – czarny w białe pasma (o maści
bydła)
брыл’а – płyta kamienna, bryła
брылити (ся), збрылювати ся – zbrylać się
брындзя – bryndza
бровария, бреверия – hałaśliwa burda
бровы (ukr) > обырви – brwi
бруд – brud
брудити – brudzić
брудни/й – brudny
брус – okrągły kamień do ostrzenia noży, nożyc
itp
бруслик – serdak, kożuszek bez rękawów, lub
rodzaj kamizelki
буба – (dzieć.) bolące miejsce
бубати – (dzieć.) boleć
бубен – bęben
бубнити – bębnić
бубнувати – bębnić
буд – bądź
буда – buda
буд-де – gdzie bądź, gdziekolwiek
будинок – budynek
будити – budzić (czasem używane błędnie
jako „вудити” – wędzić
будка – budka np. lęgowa dla ptaków
буд коли – kiedykolwiek (w przyszłośći)
буд на чым, на буд чым – na czymkolwiek
будувати – budować
бук – buk
буківка – rodzaj grzyba
буков – bukiew
букове – bukowe
букс, букша – żelazna obręcz na piaście koła
od wozu
буля – gula, guz
булька – bańka np. na kałuży w czasie deszczu
булькати – bulgotać
бунда – byle jakie (czasem łachmanowate) luźne
odzienie wierzchnie typu płaszcza, lub kurtki
бундз – węzeł, supeł
бундз – gruda sera
бунт – bunt
бунтелец – buntownik
бунтовник – buntownik
бурави/й – brązowawy
бурак – burak
бурачанка – nać buraczana
бурачыско – pole po burakach
бури/й – brązowy
бурити – burzyć, rozwalać
бурко – tęczówka oka
бурликати – wywracać, przewracać, doprowadzać
do nieporządku
бурнус – kurtka 3/4
буртниця, постружниця > бортниця
буря – burza
бурян – burzan
бухнути – buchnąć, uderzyć
бучок – buczek, mały buk
бучына – buczyna
буяк – buhaj
бюро – biuro
бюрократа – biurokrata
бючка – tętnica

Dodaj komentarz