в (в церкви, в него) – w
ваба > л’аба – stopa
вабатий > л’абатий – o dużych stopach
вава > л’ава – ława, lub potężna kładka
przez rzekę
вавка > л’авка – ławka, lub kładka
вавок > л’авок – pokos
вага – waga do ważenia
вага – waga u wozu do przyczepiania orczyków
ваган – duża drewniana dzieża do wyrabiania
ciasta, szczególnie wielkanocnego chleba typu
> паска
вагово – wagowo
ваґон – wagon
вада > л’ада – drewniana skrzynia na odzież,
często pięknie zdobiona
Вадек – Władek
вадити – wadzić, czepiać
вадити ся – wadzić się, kłócić
вадне (ванне) – ładne
вадні (ванні) – ładnie
вадувати – ładować
вадунок – ładunek
важне – ważne
важыня – ważenie
важыти – ważyć
вазити > л’азити – łazić
Вазы > л’азы – nazwa terenowa
вайкати – jęczeć za uszami
вакациі – wakacje
ваківка – tynk
вакілия, вакелия – huba
вакувати – tynkować
валавчан, селянин – wieśniak
валал, хотар, сел’о – wieś
валах – wałach
вал’ашыти, мішкувати – kastrować
валів – koryto do pojenia bydła ?
валити – walić, przewracać, sypać gęsto
(o śniegu)
вал’ушный – użyteczny
валяти – przewracać, rozwalać
валяти, звалювати – zrzucać np. siano z wozu
валяти ся – walać się
вальбія > гальбія – koryto do karmienia świń
валькати – toczyć dłońmi wałeczek np. z ciasta
ваманиця, л’аманиця – narzędzie
gospodarskie do łamania lnu
вамати, л’амати – łamać
вамливе, л’амливе – łamliwe
ванва, ванов – wanna
вандривка – wędrówka
вандривник – wędrownik
вандрувати – wędrować
ванов/ця – wanienka
вансач, баюсач – wąsacz, wąsal
вантавок – antałek
вантолити – jeść łapczywie, opychać się
ванц > ретяз
Ваньо – imię męskie
ван(ь)сач, баюсач – wąsacz, wąsal
ваньсы, баюсы – wąsy
Вапенне – nazwa wsi
вапно – wapno
вар – kwas z kapusty kwaszonej, lub ukrop,
też tryb rozkazujący od варити – gotować
вара – wara
варахобник – ziele żółto kwitnące
варене – gotowane
варенина – coś gotowanego, gotowane –
ogólnie
варити варіти – gotować
вариха варіха – chochla, warzecha
варта – warta
вартати – być warte, kosztować,
„не вартат” – nie warto; нич не вартат – nic
nie jest warte
вартисне – wartościowe
вартист – wartość
вартовник – wartownik
вартувати – wartować, pilnować
варувати ся – pilnować się, uważać, strzec
się
варцаб – parapet okienny, lub futryna okna
варштат – warsztat (stół) stolarski
варянка – rodzaj zupy na kwasie z kapusty
варянт – wariant
Васко – zdrobnione imię męskie
вата, л’ата – łata
вата, л’ата – wąska deska
ватерник – kamień przy ognisku (watrze)
ватра – ognisko
ватра -dno pieca, na którym kładzie się chleb
do pieczenia
ватралька, ватлярка – drewniana łopata z
długim trzonkiem do pieca chlebowego
ватриско – miejsce gdzie była watra
ватряне – dotyczące watry
ватряне – goście – uczestnicy święta typu
„Watra”
Вафка – nazwa wsi
Вафчан – mieszkaniec Вафкы
ваше – wasze
вбивати > забивати – wbijać
вбити > забити – wbić
вбитя > забитя – wbicie
ввадувати – вл’адувати – władować
ввезти – wwieźć
ввести – wwieść
вводити – wwodzić
ввозити – wwozić
вдавати ся – wdawać się
вдавити ся – udławić się
вдарити – uderzyć
вдаряти – uderzać
вдати ся – wdać się
вдерати ся – wdzierać się
вдерти – udrzeć, odedrzeć
вдерти ся – wedrzeć się
вдівати – wdziewać, ubierać
вдіти – wdziać, ubrać
вдырды – biec, podbiegać wolnym truchtem
dyrdać
вдыхати – wdychać
вдыхнути – wdychnąć
вдячни/й – wdzięczny
вдячнист – wdzięczność
ведіня – wiedzenie, prowadzenie, kierowanie
вежа – wieża
везти – wieźć
векшати ся – zwiększać się
векши/й – większy
великан – olbrzym, wielkolud
великаньскє – ogromne, bardzo wielkie
Великден – Wielkanoc (dosł. Wielki Dzień)
великє – b. wielkie lub podniośle wielkie
великонне – великодне – wielkanocne
велич – b. wielkie
величавий – majestatyczny, wielmożny,
wyniosły
величати – wysławiać, wychwalać, tytułować
величко – dość sporo, не величко – niezbyt
wiele
Велия – Wigilia
вельбіб – odmiana dużej fasoli
велькє – duże, wielkie
вельо – dużo, wiele
вельон – welon
веп – łeb
вепак – głowacz, ktoś z dużą głową lub łebski
ktoś
вепер – wieprz
веприк – wieprzek
вера
вера Боже – na Boga (przysięga)
верабожкати ся – zaklinać się, przysięgać na
Boga
верба – wierzba
вербина – drewno wierzbowe, kora wierzbowa
вербинец – łoza
вербове – wierzbowe
вербуванец – ten, kto się dał zwerbować
вербувати – werbować
вере – krzywe, spaczone, zdeformowane
верес – wrzos
вересен – wrzesień
веретениця – jaszczurka zwinka
веретено – wrzeciono
веретільник – веретільниця -> веретениця
веретірник > веретениця
верещати – wrzeszczeć
верити ся – paczyć się, krzywić, skręcać
верніня – powrót
вернути (ся) – wrócić
вернути – oddać, także cios, uderzenie
верства – warstwa
верствак – rówieśnik
верствове – warstwowe
вертаня – wracanie, powrót, powroty
вертати – wracać
вертати – oddawać, także ciosy
вертеп – wertep, rodzaj przedstawienia
вертепы – bezdroża, wądoły
вертепни/й – trudny do przejścia, pełen
wądołów
вертіти – wiercić
вертлик – katarynka
верх – wierzch, góra czegoś
верх, вірх – szczyt góry
верхівка
верховний – górny, zwierzchni
верхнє – wierzchnie, górne
верхні/й – wierzchni, górny
верхнина – śmietana
верхник – górny kamień w żarnach
верховина – wyżyna, często w znaczeniu
górski obszar
вершник – jeździec
вершок – wierzchołek, szczyt
весел’іст – wesołość
весел’и/й – wesoły
веселити (ся) – weselić się
весел’о – wesoło
весіля – wesele
весільне – weselne
весільникы – weselnicy, goście weselni
весл’о – wiosło
весл’увати – wiosłować
весна, яр – wiosna
вести – wieść
ветохне -miękkie, delikatne, najczęściej
o płótnie
веце – więcej
вечер – wieczór
вечерашнє, вечеришнє – wieczorne,
pochodzące z wieczora (np. mleko z wieczornego
udoju
вечерниця – wieczorna gwiazda
вечеря – wieczerza, kolacja
вечеряти – wieczerzać, jeść kolację
вечыркы, вечіркы – zwyczajowe schodzenie
się młodzieży zimą, przy darciu pierza,
przędzeniu itp. Z żartami, śpiewem, czasem
tańcem po pracy
вечырня – nabożeństwo wieczorne
въєдно – razem, wspólnie
вжалити – użądlić
вжати – nażąć np. trawy
вжыця, выжка, л’ыжка – łyżka
вжычник – łyżnik, drewniana deszczułka
z otworami na łyżki
(в)здутя – wzdęcie
взад – do tyłu, w tył poruszać się, patrzeć
(ale в зад w tył stuknąć, uderzyć )
взадгус – na opak, nie tak jak się powinno,
lub tyłem do przodu
взгляд – wzgląd
взипы, взъіпы – odwrotnie, nie na rękę, wspak
взир, взъір – wzór
взиркнути – ujrzeć nagle, znienacka
взрити, взріти – ujrzeć
взяти – wziąć
вібчий/й – obcy, cudzy (W niektórych
regionach Łemkowyny żartobliwa, niby ukraińska
forma słowa обчи/й, чужи/й )
вівсик – marny, lub mały jeszcze owies
вівсиско – owies wielki, lub pole po owsie
вівсяне – owsiane
вівсянка – owsianka, słoma owsiana
вігривати – ogrzewać zsiadłe mleko w celu
otrzymania sera
вігрити > вігривати
відро – wiadro
віз – wóz
візвати ся – odezwać się
візрити ся – obejrzeć się
вік – wiek
вікно, выгляд, облак – okno
вікняр – szklarz
віко – wieko
вікове – wiekowe
віконце, вікєнце – okienko
вікувати – wiekować, być gdzieś długo,
lub za długo („wieki całe)
віл’ – wół
вільгє, вільгве (też вогкє) – wilgotne
вільгіт -wilgoć
вільно – wolno w sensie wolności, lub pomału
вільха – olcha
він – on
ві(й)на, война – wojna
вінец – wieniec
вінец – wianek nad kopytem konia
віно > вяно
вінок – wianek
вінчанка
вінчаня – ślub w cerkwi (w trakcie którego
ma miejsce symboliczne nakładanie wianków
w formie koron na głowy „młodych”)
віо! – wio ! okrzyk popędzający konia
віокнути – krzyknąć „wio!”
віокнути – żartobliwie zwymiotować
віра – wiara
вірґан – awanturnik, warchoł
вірґати – wisieć i majtać się, dyndać
(w czasie teraźniejszym ma dwie formy
вірґат lub вірдже)
вірити – wierzyć
вірні – wiernie
вірнист – wierność
вірны – wierni
вірно, вірні – wiernie
віроісповіданя – wyznanie
віруваня – wierzenia
вірующий – pot. Świadkowie Jehowy
вірх – szczyt, wierzchołek
вісем, осем – osiem
вісєляк, шыбеняк – wisielec, szubienicznik
вісити – wisieć
віск – wosk
віспа – ospa
вістка – ość
ві(й)т – wójt
вітер – wiatr
вітерне зіля, бобівник – ziele lecznicze
вітерник – choroba, pryszcze od wiatru
вітерниця – silny wiatr, wichura
віторок – wtorek
вітрик – wietrzyk
віхтелиця > вітерниця
віц – dowcip
віч – wiec
вічкы, ліцы – wodze, lejce
вічкнути ся – złapać oddech np. po
gwałtownym rozpłakaniu, albo roześmianiu się
aż do utraty tchu na dłuższą chwilę. Po upadku,
uderzeniu itp. ocknąć się
вічко – wieczko, klapka przykrywająca coś
вічкы – lejce (?)
вічне – wieczne
вічні, вічно – wiecznie
вічнист – wieczność
вічно > вічні
вішак (pol) > вішал’о
вішал’о – wieszak
вішати – wieszać
віядл’а – część warsztatu tkackiego (?)
віяти – wiać ziarno na młynku
(dla oddzielenia plew)
віячка – część młynka do oddzielania plew,
lub zwykla szufla do tego samego celu
(na wietrze)
вивкы, вил’кы – widelec
видав – arch. widział „хто такє видав”
kto widział coś takiego, wyraz zdziwienia (nie
występuje praktycznie w bezokoliczniku)
виджыня – widzenie
видіти – widzieć
ви(д)нівка – beczka z wina
видно – widać
видно ся – jest widoczność, widno (stwierdzenie
najczęściej o świcie, że już widno, lub o zmroku,
że jeszcze widno
видок – widok
вил’ы – widły
вил’кы > вивкы
вил’касте – widlaste
винівка – pół beczki, mniejsza beczka od wina
винкєль – kątownik, też kąt prosty
винничкы – porzeczki
виноград – winorośl, lub winogrono
винярка – beczka do wina
вискнути – krzyknąć ze strachu/bólu (o kobiecie
raczej)
вити – wić
вы – wy, zwrot do osób starszych, o wyższej
pozycji społecznej, lub nieznajomych. Jest to
odpowiednik polskiego pan, pani, państwo.
Wśród młodzieży raczej nie używany.
выбабрати ся – upaprać (się)
выбавити (ся) – wybawić (się) w znaczeniu
zabawy
выбавити – wyniańczyć
выбадати – wybadać
выбачыти – wybaczyć
выберати – wybierać
выбіліти – zbieleć, zrobić się białym
выбивати – wybijać
выбити – wybić (np. szybę)
выбити – zbić np. dziecko
выбороти – wywalczyć
выборы – wybory
выбрати – wybrać
выбух – wybuch
выбухати – wybuchać
выбухнути – wybuchnąć
вывадити – odczepić, wyprząc
выважыти – wyważyć racje, lub np. drzwi
вывар – wywar
выварити – wygotować
вывертати – wywracać, przewracać
вывідкы, выводины – wprowadzenie do
cerkwi kobiety po urodzeniu dziecka – na 40 – ty
dzień
вывідувач – wypytywacz
вывірка, вовюрка – wiewiórka
вывітрити – wywietrzyć
вывітрити – wywietrzeć
вывивати – wywijać np. czymś
niebezpiecznym
вывити – wywić np. wianek
вывыжшати (ся) – wywyższać (się)
вывлечы – wywlec
вывлікати – wywlekać
выводити – wywodzić, wyprowadzać
выганяти – wyganiać
выгартати – wygarniać
выгаснути – wygasnąć
выгварити – zmówić – w szczególności pacierz
lub inną modlitwę
выгваряти – wymawiać, dogadywać
выгідне – wygodne
выгідні – wygodnie
выгін – droga, którą pędzono bydło, lub konie –
wzgl. Łąka niedaleko zabudowań, na którą
wyganiało się bydło i konie
выгл’адити (ся) – wygładzić (się). Też o
bydle i koniach, których sierść zrobiła się gładka
i lśniąca (czyli tłustych)
выгляд – wygląd
выгляд, облак, вікно – okno
выглядати – wyglądać
выгнати – wygnać, wygonić
выгнити – wygnić
выгода – wygoda
выграбати – wygrabić, po młóceniu cepami
wygrabia się z grubsza słomę (a potem sieje się
przez rzadsze rzeszoto i gęstsze sito)
выграбкы – słoma wygrabiona z wymłóconego
cepami zboża
выграна – wygrana, zwycięstwo
выгребати – wygrzebać
выгребсти – wygrzebać
выгривати – wygrzewać
выгрити – wygrzać
выгучати – wybujać
выґадати (ся) – wygadać (się), wysłowić się
выда – udo
выдавати – wydawać np. pieniądze, lub
wydawać dziewczynę za mąż
выдавати (ся) – wychodzić za mąż
выданя – wydanie
выдати – wydać
выдаток – wydatek
выделикатніти – wydelikatnieć
выдерати – wydzierać, wyrywać
выдерти – wydrzeć, wyrwać
выдивачыти – wydziwaczyć
выдивяти – wydziwiać
выдыхнути – wydychnąć
выдобыти – wydobyć
выдостати – wydostać
Выдофчы, Водокщы, Йордан – „Wodochrzty” święcenie wody, Święto Jordanu
выдрижняти ся – przedrzeźniać kogoś, lub wyśmiewać się z kogoś
выдулити ся – wybrzuszyć się, zdeformować
выдумати – wymyślić
выдумувати – wymyślać
выдусити – wydusić
выдути – wydmuchać
выдути ся – штоси ся мі выдул’о – coś mi
wyskoczyło np. na ustach „zimno”
выєднати – wyjednać
выімати – wyłapać
выжати – wyżąć (sierpem)
выжыв(л)іня – wyżywienie
выжка, л’ыжка, вжыця – łyżka
выжмыкати – wyprać w rękach
выжник, л’ыжник – wieszak (półka) z
otworami na łyżki
выжше, выже – wyżej
вызамыкати – wyaresztować, wyzamykać
вызберати – wyzbierać
выздоровіти – wyzdrowieć
выздыхати – wyzdychać
вызерати – wyglądać
вызерати – wyglądać np. przez okno
вызор, выгляд, облак, вікно – okno
вызрити – wyjrzeć
вызувати (ся) – wyzuwać (się), zdejmować
buty
вызути/й – wyzuty
вызути (ся) – wyzuć (się), zdjąć buty
выідати – wyjadać
выіжджати – wyjeżdżać
выізд – wyjazd
выімати – wyłapać
выімувати – wyłapywać
выісти – wyjeść
выістити, зъістити ся – ziścić się
выіхати – wyjechać
выйти – wyjść
выказати (ся) – wykazać (się)
выкарати ся – udać się, нич ся мі не каре –
nic mi się nie udaje, нияк ся мі не каре –
zupełnie mi się nie wiedzie
выкаренчыти, выкоренчыти – wykarczować
выквитати – wykwitać
выквитнути – wykwitnąć
выкінчыти – wykończyć
выкыснути – wykisnąć
выкл’адный, выкл’адний язык – język,
którym można wykładać
выклеветати – wypaplać, wygadać
выклепати – wyklepać
выкликати – wywołać
выкликувати – wywoływać
выклювати ся – wykluwać się
выкляти – zwyzywać
выковтати – wydziobać, np. dziuplę
выкол’оти – wykłuć
выкол’отити – wymieszać, wybełtać
выконати – wykonać
выкопати – wykopać
выкопытити ся – żart. wywrócić się
„do góry kopytami”
выкорыстати – wykorzystać
выкорыстувати – wykorzystywać
выкравати, выкравуавати – wykrawać,
wykrawywać
выкрасити – wytrzebić, wykastrować
выкрасти – wykraść
выкресати – wykrzesać
выкривити – wykrzywić
выкривяти – wykrzywiać
выкрислити – wykreślić
выкришляти – wykreślać
выкроіти -wykroić
выкрот – wykrot
выкукати – wywróżyć przez kukanie kukułki
выкупати (ся) – wykąpać (się)
выкупити – wykupić
выкурити – wypalić papierosa/fajkę
вылетіти – wylecieć
вылізти – wyleźć
выліпити – wylepić
вылизати – wylizać
вылучыти – wyłączyć, oddzielić np. owcę ze
stada
вылячы – wylęgnąć
вымаганя – wymagani/a, ~/e
вымагати – wymagać
вымаскати – wybrać chlebem resztki potrawy
z talerza lub miski
вымахнути ся – zamierzyć się, zamachnąć się
вымахувати – wymachiwać
вымести – wymieść
выметати – powyrzucać, wyrzucić
вымінити – wymienić
вымісити wymiesić (ciasto np. do wypieku)
вымітати – wymiatać
вымітувати – wyrzucać lub wymiatać
вымішати – wymieszać
вымішкувати > вымышкувати
вымывати – wymywać, wypłukiwać
вымыкати ся – wymykać się
вымыти – wymyć
вымыти/й – wymyty
вымышкувати, вымішкувати – wytrzebić
wykastrować
вымовити – wymówić
вымогы – wymogi
вымокнути – wymoknąć
вымол’отити – wymłócić
вымордувати – wymordować
вымордувати ся – wymęczyć się
вымочы – wymóc
вымочыти – wymoczyć
вымусити – wymusić
вынести – wynieść
вынимати – wyjmować
выносити – wynosić
выноха – wynocha
вы(й)няти – wyjąć
выняток – wyjątek
выображати – wyobrażać
выображыня – wyobrażenie
выобразити – wyobrazić
выоначыти – wy-coś tam > оначыти
выорати – wyorać
выорювати – wyorywać
выпалити – wypalić
выпаляня – wypalanie
выпапрати – wypaprać
выпарувати – wyparować
выпечы – wypiec
выпечы ся – wygrzać się dobrze
выписати – wypisać
выпити – wypić
выпл’атити – wypłacić
выповідати – wypowiadać
выповіджыня – wypowiedzenie
выпол’окати – wypłukać
выпол’оти – wyplewić
выпочати – wypocząć
выпочати/й – wypoczęty
выпочнени/й – wypoczęty
выправа – wyprawa
выправдати (ся) – wytłumaczyć (się)
выправити – wyprawić (się gdzieś)
выправити – wyprawić np. skóry
выпрактыкувати – wypraktykować
выпрати – wyprać
выпрасувати – wyprasować
выпращати, напращати – prostować
выприти – o utworzeniu się ranki np. w
pachwinie dziecka, lub między palcami u nogi w
wyniku dlugotrwałego ściśnięcia i braku
powietrza
выприти – o zmarnieniu jakiejś uprawy na polu
przy suszy lub słocie
выпрозывати – skląć kogoś, zwyzywać
выпростити (але выпрощене) – wyprostować,
(ale wyprostowane)
выпрячы – wyprząc
выпустити – wypuścić
выр, банюр – jama wybita w rzece przez wodę
вырабяти – wyrabiać, produkować
вырабяти – broić coś, rozrabiać (do chłopców
што там вырабяте ?)
выразити – wyrazić
вырастати – wyrastać
выратувати – uratować
вырахувати – wyliczyć, wyrachować
вырва – wyrwa
вырваня – wyrwanie
вырвати – wyrwać
вырепчыти – wyryć, wykopać w ziemi dużą
jamę w krótkim czasie. репчыт – potężne, lub
wściekłe zwierzę, albo mocarna maszyna
выречы – wyrzec, wymówić, wypowiedzieć
выречы ся – wyrzec się
выривнати – wyrównać
выригати – wyrzygać, zwymiotować
выризати – wyrżnąć, wyciąć
выризок – wycinek
выризувати – wyrzynać, wycinać
вырикати – wyrzekać
вырикати ся – wyrzekać się
вырывати – wyrywać
вырыпати – wyrypać, wykruszyć np. tynk,
mur ceglany
выробити – wyrobić
вырок – wyrok
вырокувати – wyrokować
выросити – wybielić lniane płótno na rosie
выроснути – wyrosnąć
вырости – wyrosnąć
вырочня – wyrocznia
выртак
вырубати – wyrąbać
вырубити – wywrócić na nice
вырубувати – wyrąbywać
вырубяти – wywracać na nice
выручыти – wyręczyć
вырушыти – wyruszyć
вырчати, гырчати – warczeć
Выса, л’ыса – imię krowy, lub klaczy z białym
czołem
Высава, л’ысава – imię krowy, lub klaczy
z białą częścią czoła (np. u krowy tylko między
rogami)
высаджати – wysadzać np. z wozu
высадити – wysadzić j.w ale też wsadzić
wysoko (np. na szafę) coś dużego lub ciężkiego
высварити ся – wykłócić się
высватати – wyswatać
высвати, высл’ати – wysłać
высвистати – wygwizdać
высвободити – wyswobodzić, wyzwolić
выселити – wysiedlić
выселяти – wysiedlać
высідати – wysiadać
высідити – wysiedzieć
высіпати – wytargać za włosy, lub powyrywać
pojedyńze włosy, również chwasty
высіпнути – wyszarpnąć
высіпчыти – wytargać za włosy
высісти – wysiąść
выси/й, л’ыси/й – łysy
высикати ся – wysikać się
высиліня – wysilenie
высилити (ся) – wysilić (się)
высил’кови/й – wysiłkowy
высил’ок – wysiłek
высиляти (ся) – wysilać (się)
высина, л’ысина – łysina
высинь – b. wysoki
высывати, высыл’ати – wysyłać
высывка, высыл’ка – wysyłka
высывкови/й, высыл’кови/й – wysyłkowy
высыл’ати – wysyłać
высыл’кови/й – wysyłkowy
высыл’ково – wysyłkowo
высыпати – wysypać
высыпка – wysypka
высыпувати – wysypywać
высыханя – wysychanie
высыхати – wysychać
выскакувати – wyskakiwać
выскок – wyskok
выскочыти – wyskoczyć
выскрептати – wyskrobać
Высл’а – Wisła
выслугувати (ся) – wysługiwać (się)
выслужени/й – wysłużony
высл’ужыти – wysłużyć
высл’ужни/й – usłużny, gotów usłużyć
высл’ухати – wysłuchać
высмаркати (ся) – wysmarkać (się)
высмарувати – wysmarować
высмарувати – wymasować. Też „wysmażyć”
jakiś paskudny list, lub pismo.
высмотрити – wypatrzyć
высновок – wniosek
выснути – wysnuć
высокі/й – wysoki
высокіст – wysokość
высокістни/й – wysokościowy
высоко – wysoko
высочав/а – b. wsokie
высочына – wyżyna, wysoczyzna
выспани/й – wyspany
выспати ся – wyspać się
высповідати (ся) – wyspowiadać
выспортувани/й – wysportowany
высрати ся – wysrać się
выста – łydka
выстава – wystawa
выставыити – wystawić
выстав(л)яти – wystawiać
выстынене – wystygnięte
выстыте – wystygnięte
выстыти – wystygnąć
выстопорчыти ся – wysunąć się
ponad/poza coś, np. jedno drzewo na
wozie wystające ponad inne, lub coś w worku
wyraźnie wystającego w bok. Coś co ся
выстопорчыло to potem стырчыт
выстояти – wystać
выстрыл’ – wystrzał
выстрылити – wystrzelić
выстрылювати – wystrzeliwać
выстрыляти – wystrzelać
выстудити – wystudzić, schłodzić
выступ – występ
выступити – wystąpić
выступ(л)іня – wystąpienie
выступний – występny
выступок – występek
высукати -wykruszyć zaschnięte błoto np.
z nogawek
высунене – wysunięte
высуніня – wysunięcie
высунути – wysunąć
высхнене – wyschnięte
высхнути – wyschnąć
высюдати – wysiudać
высякнути – wysiąknąć
высьватити – wyświęcić
высьвачени/й – wyświęcony
высьвітити – wyświecić (n.p. naftę w lampie,
lub świeczkę) zwykle w formie wyrzutu pod
czyimś adresem
высвітліня – wyświetlenie
высьвітлити – wyświetlić
высьміяний – wyśmiany
высьмівувати, высьмівати – wyśmiewać
высьміяти – wyśmiać
высьпівати – wyśpiewać
высьпівувати – wyśpiewywać
высьцяти (ся) – wyszczać (się)
вытапяти – wytapiać
вытерати – wycierać
вытерпіти – wycierpieć
вытерти – wytrzeć
вытігати – wyciągać
вытинати – wycinać
вытыкати – wytykać
выт(ы)кнути – wytknąć
вытыпувати – wytypować
вытырмосити – wytarmosić
вытычыти – wytyczyć
вытовчы – wytłuc
вытопити – wytopić tłuszcz
вытопити – wytopić np. szczęnięta lub kocięta
выторгати – wytargać
выторочыти – wypruć, lub dojść po nitce do
kłębka
выточыти – wytoczyć
вытрепати – wytrzepać, lub wytłuc
вытримал’іст – wytrzymałość
вытримал’и/й – wytrzymały
вытрималь – b. wytrzymały
вытриманя – wytrzymanie
вытримати – wytrzymać
вытримувати – wytrzymywać
вытриснути – wytrysnąć
вытрищены – wytrzeszczone
вытрищыти (очы) – wytrzeszczyć (oczy)
вытрут – bolące miejsce, np. na odbitej stopie
вытрубити – wytrąbić, żart. wypić
вытрясти – wytrząść
вытхнути – zwichnąć
вытягнути – wyciągnąć
вытяти/й – wycięty
вытяти – wyciąć
выфыркнути, выфуркнути – wyfrunąć
znienacka
выхідни/й – wyjściowy
выхынути – wychynąć
выхырени/й – wykapany, podobny do (?)
выхлюпати -wychlupać
выхляпати – wychlapać
выхлястати – wychlastać np. po twarzy
выхований -wychowany (dobrze lub źle)
выхованя -wychowanie
выховати – wychować
выховзнати – rozkiełznać
выховувати – wychowywać
выходити – wychodzić
выходок – wychodek, ubikacja na podwórku
(zwykle z szambem)
выхол’оджени/й – wychłodzony
выхол’оджувати – wychładzać
выхол’одити – wychłodzić
выхол’одніти – pochłodnieć
выхопити – porwać, wyjąć nagle
выхрапати ся – wychrapać się (podczas snu)
выхраяти ся – wydobyć się z kłopotów
выхрипіти – wychrypieć
выхуджени/й – wychudzony
выхуднути – wychudnąć
выцвикати – wyćwiczyć cienką rózgą
выцідити – wycedzić
выцілювати – wycelować
выциґанити – wycyganić, wydrwić (coś
od kogoś)
выцикати (ся) – wysikać (się)
выцицкати – wycyckać
выцофани/й – wycofany
выцофати – wycofać
выцофувати (ся) – wycofywać (się)
выцундрити – wytargać za włosy
выцюпкати – wycałować w jęz. dzieć.
вычарувати – wyczarować
вычекати – wyczekać
вычекувати – wyczekiwać
вычерпати – wyczerpać
вычерпувати – wyczerpywać
вычесати – wyczesać
вычесувати – wyczesywać
вычыстити – wyczyścić
вычыщени/й -wyczyszczony
вышабрувати – wyszabrować
вышаліти ся – wyszaleć się
вышарпнути, высіпнути – wyszarpnąć
вышептати – wyszeptać
вышывати – wyszywać
вышывачка – hafciarka
вышывка – wyszycie/haft na płótnie
вышкыркы – wyśmiewanie się
вышкыртне – wymyślne coś, zmyślne
вышкырче – wyśmiewające
вышкыряти ся – wyśmiewać się z kogoś,
drwić
вышколіня – wyszkolenie
вышколити – wyszkolić
вышкопити барана – wykastrować barana
вышкулити дашто – nabroić coś, zmalować,
wywinąć
вышкурити – j.w.
вышмарити – wyrzucić
вышні/й – górny
вышня – wiśnia
вышньове – wiśniowe
вышпортати – wydłubać, wyparpać, wyjąć
вышпурнути – wyrzucić nagle
вышуміти – wyszumieć
выщерб(л)ене – wyszczerbione
выщербити – wyszczerbić
выщырити – wyszczerzyć
выявити – wyjawić
вказати – pokazać
вказувати – pokazywać
вкале, вка-ле, вкаж ле – pokaż no
вкарати – ukarać
вкірати, скірати – wskórać (być może
dawniej brzmiało to вскірати
вкліпити ся – wczepić się wzrokiem
вклиіти – wkleić
вклияти – wklejać
вкопати – wkopać
вкопувати – wkopywać
вкоротити – ukrócić
вкрывати – przykrywać, zakrywać
вкрыти – przykryć, zakryć
вкроіти – ukroić
вкурити дакому – zbić, pobić kogoś
вкусити – ugryźć
вл’адика – biskup mniej uroczyście
вл’акы, гвакы – włóki
вл’аманя – włamanie
вл’амувати ся – włamywać się
вл’асне, гвасне – własne
влечы – wlec
влізти – wleźć
влізувати – włazić
вліпити – wlepić
вліпяти – wlepiać
вл’они, гвони – w ubiegłym roku
вляти – wlać
вмыти, гмыти – umyć
вмурувати – wmurować
внести – wnieść
внет, гнет – wnet, wkrótce
внимати ся – krępować się, nie mieć
śmiałości, wstydzić się (ładnie)
вносити – wnosić
внук – wnuk
внука – wewnątrz (?)
внурити гол’ову – opuścić, schować głowę
внуторщы – wnętrzności
внуча/тко – wnuczątko
во – we ( np. we mnie)
вобода, л’обода – lebioda
вовк – wilk
вовна – wełna
вовняне – wełniane
вовнянка – duża (i ładna) chusta wełniana do
zarzucania na plecy, często z frędzlami. Rodzaj
cieńszego koca
вовча ягода – wilcza jagoda
вовчыця – wilczyca
вовюрка, вовірка – wiewiórka
вогкє, вільгє, вільгве – lekko wilgotne
вода – woda
вода гоняча – szybko płynąca woda
вода черства – świeża woda
водил’о – smycz
водити – wodzić, prowadzać
водити ся – dziać się што ся водит – co się
dzieje
водити ся – prowadzać się np. zakochani,
narzeczeni
водиця – woda poetycznie
водник, водняк, водяник – ptak nurkujący
z powietrza do wody
Водокщы, Выдофчы – święto Jordanu –
święcenie wody, na pamiątkę chrztu Chrystusa
водяне – wodniste
воєвідзтво – województwo
воєвода – wojewoda
Воєнне – nazwa terenowa
вожына – jeżyna
вожниця, возниця – otwór w suficie kurnej
chaty, przez który uchodził dym (był zakrywany)
возина, л’озина – łoza, wiklina
возити – wozić
возити ся – jeździć, wozić się
вознесенія – wzniesienie, wniebowstąpienie
возок – wózek
возовня, колешня – wozownia
возярка – szopa na wozy, wozownia
вокот, л’окот – łokieć
война, ві(й)на – wojna
войско – wojsko
войскове – wojskowe
вокот > л’окот – łokieć
воле – wole, zgrubienie na gardle z powodu
choroby tarczycy. Zdarzało się w górach z
powodu braku jodu.
воліти – woleć
вол’ы, быкы – woły (вол’ы – niezwykle rzadko
używane. Raczej jako pozostałość w innych formach
np. воляре – pasterze wołów
вол’к (?), вовк – wilk
вол’курад, вовкурад – wilkołak
вол’окы, вол’очні, вл’акы – włóki
вол’окно – włókno
вол’ос – włos
вол’осаны – końskie włosie, najczęściej
z ogona, stosowane do smyczków
вол’осати/й – z bujnymi włosami, lub włochaty
во – we
вол’осы – włosy
вол’ося – włosy
вол’оцюга – włóczęga
вол’очыти (ся) – włóczyć (się)
волювати/й – ten, który ma wole
воля – wola
воляр – wolarz, pasterz wołów
волярити – paść woły (zwykle wiązało się to
z wyjściem z domu na całe lato i nocowaniem
w szałasie)
вомити, л’омити – łamać
вонітувати – wymiotować
воніты – wymioty
вонка – zewnątrz
воргаль – wargacz, ktoś z dużymi wargami
воргач – ktoś z wydatnymi wargami, wargacz
воргы – wargi
воробель – wróbel
ворог – wróg
ворогуваня – wrogość, wrogie nastawienie,
zachowanie
ворогувати – zachowywać się wrogo,
okazywać wrogość
ворож – wróżbita
ворожист – wrogość
ворожыль – wróżbita
ворожыти – wróżyć
ворожка – wróżka
ворожка – biedronka
ворона – wrona
ворота – wrota
воротиво – część warsztatu tkackiego
(przędziwo na krosnach ?)
воскресенья, воскресенія – zmartwychwstanie
воскреснути – zmartwychwstać
востожыти – bić mocno, tłuc coś lub kogoś
вочымінь – w mgnieniu oka
воювати – wojować
вояк – żołnierz, wojak
воячка – wojaczka, „żołnierzowanie”
впадати, хпадати – wpadać, upadać
впарадувати – wparadować, wejść gdzieś
nieoczekiwanie, lub będąc niechcianym
впасти, хпасти – upaść, wpaść
впасувати – wpasować
впацячыти (ся) – wpakować (się) gdzieś,
lub w coś paskudnie, albo po świńsku
вперти – wmówić (coś komuś)
вперти ся – uprzeć się
впечы, хпечы – upiec
вписати – wpisać
впити (ся) – upić (się)
впровадити – wprowadzić
впыхати – wpychać
вразити – urazić, trącić w bolące miejsce
врастати – wrastać
врата (archaicznie, lub poetycko) > ворота
вредни/й – wredny
вречы – urzec, rzucić urok
врешті – wreszcie
вризати, врізати, гризати – urżnąć, uciąć,
lub też narżnąć (trochę)drzewa na opał
вризати, врізати, гризати – uderzyć
вризувати, врізувати – ucinać
вродити (ся) – urodzić (się)
врокы – urok (rzucić), врокы змітувати
odczyniać urok
вроснути – wrosnąć w coś
вроснути – urosnąć
врубати – narąbać (zwykle drew – trochę)
вручати – wręczać
все, завсе – zawsze
всемогучий – wszechmogący
всыпа, пірниця, спідня перинянка – wsypa
всыпати – wsypać
всыпати дакому – zbić kogoś
всыпяти – usypiać
всрати ся – usrać się
вставити – wstawić
вставити ся – wstawić się
(в)стати – wstać
встекл’и/й – wściekły
встеречы ся – ustrzec się
встечы ся – wściec się
(в)стыдати (ся) – wstydzić (się)
вступити – wstąpić
вступне – wstępne
вступні – wstępnie
всяди – wszędzie
всякати – wsiąkać
всякє – wszelkie
всякнути – wsiąknąć
втерал’о – coś do wycierania np. ręcznik
втерти – wytrzeć, utrzeć
втеча – ucieczka
втечы – uciec
втікати – uciekać
втікы – gwałtowna ucieczka, „chodu”,
„w nogę” itp
втіха – uciecha
втішыти (ся) – ucieszyć (się)
втішни/й – ucieszony, uradowany
втинати – ucinać
втыкати – wtykać
втычкы – zataczając się
втопити – utopić
втрепати – wrzucić z trzaskiem, wpakować,
wrąbać, władować
втулити (ся) – wtulić (się)
втягнути – wciągnąć
втяти – uciąć
вудженина – wędlina
вудити – wędzić (czasem błędnie – будити)
вхід – wejście
входжыня – wchodzenie
входити – wchodzić
вхопити – złapać, ucapić, dorwać
вчас – wcześnie
вчасне – wczesne np. ziemniaki, lub
wczesna pora
вчера – wczoraj
вчерашнє – wczorajsze
вчыпити ся – wczepić się, uczepić się
вчыти ся – uczyć się
вчути – usłyszeć, poczuć
вчути ся – wczuć się
вшелеякє – wszelakie
вшелеяко – wszelako
вшелеячына – różności (wszelkie)
вшыткы – wszyscy
вшытко – wszystko
вшыток – wszystek
вштурити – wsadzić (gdzieś – czasem nie
wiadomo gdzie)
вщыпити – wszczepić
вязан – duża wiązanka
вязанка – wiązanka
вязати – wiązać
вязен – więzień
вязниця, гарешт – więzienie
вяно, віно – wiano

Dodaj komentarz