о О


о ! – o ! wykrzyknik
оба – oba, obydwaj
обабрати ся – upaprać się
обадати – obadać
обарянец, оберянец – obwarzanek
обаряны компери – ziemniaki gotowane z łupiną
i dopiero potem obierane
обаткати, баткати – wykonać pisankę > баткати
обатурити ся – obudzić się na dobre, oprzytomnieć
Gdy ktoś się formalnie obudzi, ale jeszcze nic do
niego nie dociera, to mówi się, że „іщы ся не
обатурил’”
обвиняти – obwiniać
обгартати – obsypywać np. ziemniaki w rzędach,
ręcznie motyką, lub konno płużkiem
обготувати, обготовити – obgotować
обґадати – obgadać, omówić
обдарувати – obdarować
обдерати – obdzierać
обдерти – obedrzeć
обдерти/й – obdarty, ubrany w podartą odzież, żebrak
обділити – obdzielić
обдоптати – obdeptać, ubić stopami
обдумати – obmyślić
обдурити – ogłupić
обдути – o(b)wiać
оберати – obierać
обердзяд – ostatni biedak, żebrak
обернути (ся) – obrócić (się)
обертати – obracać
обертен/ь – część wozu, sworzeń łączący obrotową
i stałą część przedniego półwozia
обзыряти – dotykać, macać
обі – obie, obydwie
обізрити – obejrzeć coś, lub kogoś
обізрити ся – obejrzeć się (za siebie)
обілити – obielić, pomalować na biało
обірвати – oberwać
обірвати ся – podźwigać się, ból brzucha
z powodu nadmiernego dźwigania ciężarów
обіруч – oburącz
обіручни ниж, ніж – nóż oburęczny, ośnik
обісхнути – obeschnąć
обіхати – objechać
обіцювати – obiecywać
обіцянка – obiecanka
обіцяти – obiecać
оби(й)ти, обыйти – obejść
оби(й)ти ся, обыйти ся – obejść się
обити – obić
обитя – obicie
обырви – brwi
обыстя – obejście gospodarskie, gospodarstwo
od podwórza
обытя – obycie
о(б)кл’адати – o(b)kładać
о(б)кл’адинка – okładka
обкрочыти – okroczyć, przekroczyć „кін
обкрочыт яругу”
облесни/й – obleśny, fałszywy
обл’ак, выгляд, вікно – okno
облетіти – oblecieć
облечыня – ubranie, odzienie
облечы (ся) – ubrać (się), oblec (się)
облізене, облізл’е – oblazłe, wyblakłe
облізти – obleżć (stracić kolor), wyblaknąć
облізувати – blaknąć
облікати (ся) – ubierać (się)
обліпити – oblepić
облісок
обливане горня – emaliowany garnek
обливати – oblewać
облизати – oblizać
облизувати – oblizywać
облюбити – oblubić
обляти – oblać
обметати – obrzucić, obszyć specjalnym
ściegiem
обмыти – obmyć
обнижати – obniżać
обнимати – obejmować
обносити – obnosić
обнюхати – obwąchać
обняти – objąć
обоє – oboje, obydwoje
обол’она – błona
обол’очына – poszwa (na pierzynę, kołdrę)
обол’очынка – poszewka (na poduszkę)
оборона – obrona
оборонити – obronić
обороняти – bronić
оборювати – oborywać
обраб(л)яти – obrabiać
образ/ок – obraz/ek
образити (ся) – obrazić (się)
обрастати – obrastać
обраховувати – obliczać
обрахуваня – obliczenie, obliczenia
обрахувати – obliczyć
обрахунок – obrachunek
обрехати – o(b)szczekać
обризати, обрізати – oberżnąć, obciąć
обризувати, обрізувати – obrzynać
обрик, обрік – obrok
обрывати – obrywać
обрыднути – obrzydnąć
обробити – obrobić
обробка – obróbka
обросл’е, оброснене – obrośnięte
оброснути – obrosnąć
оброчниця – torba na obrok
обрубити – obrąbić
обрубяти – obrąbiać
обрудити (ся), оваляти (ся) – obrudzić (się)
обруч – obręcz
обручка – obrączka
обряд – obrzęd
обряджати – obrządzać
обрядити – obrządzić
обрядове – obrzędowe
обрядок – obrządek
обсадити – obsadzić
обсіяти – obsiać
обсісти – obsiąść
обсикати – obsikać
обслинити – o(b)ślinić
о(б)смаркати (ся) – o(b)smarkać się
обставіня – obstawienie
обставины – okoliczności
обставити – obstawić
обступити – obstąpić
обсьміяти – obśmiać
обсьцяти – obszczać, obsikać
обтавкати – obtłukiwać
обтелепати ся, залюпати ся – zamoczyć
nogawki u dołu, lub spódnicę
обтерати – obcierać
обтесати – o(b)ciosać
обтинати – obcinać
обтрясти – o(b)trząść
обтяти – obciąć
обудити (ся) – obudzić (się)
обути (ся) – obuć (się)
обутя – obucie, obuwie
обух – obuch
обходити – obchodzić
обхудний/й – wychudzony, dość chudy
обчи/й, вібчи/й, чужий – obcy
обшывати – obszywać
обшывка – obszewka, obszycie dodatkowym
paskiem płótna dla wzmocnienia brzegów.
W stroju ludowym często zamiast kołnierza
i mankietów np. koszuli.
обшытя – obszycie
обявити ся – objawić się, ukazać się
овад – owad
овадє – owadzie
оваляти – obrudzić
овалькати – uformowane dłońmi ciasto obtoczyć
np. w mące
овантолити ся – objęść się łapczywie, obeżreć się
овес – owies
овечка – owieczka
овивати – owijać
овивачы – owijacze. W przedwojennym wojsku
taśmy trykotowe do owijania nóg w łydce. Miało to
„udawać” oficerki, a było niesamowicie uciążliwe
овосы > вол’осы – włosy
овоч – owoc
овочове – owocowe
огарок – ogarek
огварити – obmawiać, obgadywać, oczerniać
огварка – obmowa, obgadywanie
оген – ogień
огл’ав/ец – część uprzęży końskiej zakładana na głowę, uzda (?)
огляд – ogląd, wzgląd
огниво – ogniwo
огнити – o(b)gnić
огороджыня – ogrodzenie
огородити – ogrodzić
ограти – ograć
огриваня, огріваня – ogrzewanie
огривати, огрівати – ogrzewać
огривач, огрівач – ogrzewacz
огрити, огріти – ogrzać
огритя, огрітя – ogrzanie
огрызати – ogryzać
огрызок – ogryzek
огрызя – resztki poobgryzane
огурок – ogórek
оґєр – ogier
оґін – ogon
од – od
одберати – odbierać
одберачка, підберачка – kobieta odbierająca
pokos za mężczyzną koszącym kosą
одбивани/й – odbijany
одбивати – odbijać
одбити – odbić
одбитя – odbicie
одвага – odwaga
одвадити – odczepić
одважыти – odważyć
одважыти ся – odważyć się
одважні – odważnie
одважни/й – odważny
одважник, тягарец – odważnik, ciężarek
одвалити – odwalić np. kamień, którym coś
jest przywalone
одвалювати, одваляти – odwalać
одвдячати ся – odwdzięczać się
одвезти – odwieźć
одвести – odwieść
одвільгнути – zwilgotnieć lekko
одвивати – odwijać
одвити – odwinąć
од(з)выкнути – odwyknąć
одводити – odwodzić
одвозити – odwozić
одвязати – odwiązać
одвязувати – odwiązywać
одгаднути – odgadnąć
одганяти – odganiać
одгартати – odgarniać
одгваряти – przeciwieństwo нагваряти
czyli „namawiać”
одгынати – odginać
одгорнути – odgarnąć
одгородити – odgrodzić
одгребати, одгребсти – odgrzebać
одгребсти – odgrzebać
одгривати, одгрівати – odgrzewać
оддавати – oddawać
оддавати ся – wychodzić za mąż
оддаліня – oddalenie
оддаляти – oddalać
оддати – oddać
оддати ся – wydać się, wyjść za mąż
оддерти – odedrzeć
одділ’ – oddział
одділити – oddzielić
одділити ся – oddzielić się
одділяти, одділювати – oddzielać
оддых – oddech
оддыхати, дыхати – oddychać
оддыхнути – odetchnąć
оддулити ся – wybrzuszyć się
Одерне – nazwa wsi
оджал’увати – odżałować
оджегнати ся – odżegnać się
оджерти – odgryźć
оджерти ся – odgryźć się
оджывати – odżywać
оджыти – odżyć
одзерати – ściągać, odgapiać, odpisywać od kogoś
одзывати ся – odzywac się
одівати ся, облікати ся – odziewać się, oblekać się
одіти ся, облечы ся – odziać się
оди(й)ти, одыйти – odejść
одкажати – odkażać
одказати – odmówić, odpowiedzieć
одказити – odkazić
одкале, одкаль – skąd
одкаль – skąd też czasem скади
одкачати – odtoczyć, odkatulać
одквитнути – przekwitnąć
одкырхнути (ся) – odkruszyć (się), odłamać
(o okruchu od czegoś kruchego)
одкл’адати – odkładać
одкл’асти – odkłaść
од коли – od kiedy
одкраяти, одкроіти – odkroić
одкрывати – odkrywać
одкрыти – odkryć
одкрыти/й – odkryty
одкрытя – odkrycie
одлежати – odleżeć
одлежыны – odleżyny
одлетіти – odlecieć
одлівити – uderzyć na odlew, oddać uderzenie
одлітувати – odlatywać
одл’ожыти – odłożyć
одл’упити – odłupić, odłupać
одл’учыти – odłączyć
одляти – odlać (trochę z naczynia)
одметати – odrzucić
одміна – odmiana
одмінити – odmienić
одмінне – odmienne
одміняти – odmieniać
одміряти – odmierzyć
одмітувати – odrzucać
одмыкати – otwierać
одомкнути – otworzyć
одморожыня – odmrożenie
одморозити – odmrozić
одмяк – odwilż
одмякнути – odmięknąć, zmięknąć
однавяти – odnawiać
однесіня – odniesienie
однести – odnieść
однимати – odejmować
одновити – odnowić
односити – odnosić
одняти – odjąć
одобрати – odebrać
одогнати – odpędzić
одогнути – odgiąć
одозрити – ściągnąć, odpisać od kolegi
од ока – dla pozoru, na pokaz, nieszczerze
одомаш – wspólny obiad, lub kolacja dla
rodziny i sąsiadów pomagających przy pracach
gospodarskich żniwa, młócka, kopanie
ziemniaków itp.
одомкнути – otworzyć
одорвати – oderwać
одосл’ати – odesłać
одоспати – odespać (po nieprzespanej nocy)
одохтіти ся – odechcieć się
одпадати – odpadać
одпасти – odpaść
одписати – odpisać
одпырцяти ся – żart. obronić się przed kimś
natrętnym, spowodować „odczepienie się”
одпл’атити – odpłacić
одповід – odpowiedź
одповідати – odpowiadać
одповісти – odpowiedzieć
одпокутувати – odpokutować
одпороти – odpruć
одпорошыти – odkurzyć
одпочати, одпочнути, одпічнути, одпочыти – odpocząć
одпочывати – odpoczywać
одпочынок – odpoczynek
одпочыти, одпочнути, одпічнути – odpocząć
одпустити – odpuścić
одраз – od razu, z miejsca, natychmiast
одразити – zmienić niemiłe uczucie w ustach
po zjedzeniu czegoś nieprzyjemnego, gdy nas
mdli po czymś itp.
одрапане – odrapane
одрапати – odrapać
одрастати – odrastać
одречы ся – wyrzec się
одрижнити, одріжнити – odróżnić
одризати, одрізати – oderżnąć
одризувати, одрізувати – odrzynać
одробити – odrobić, odpracować
одробок – praca u kogoś w zamian za jego pomoc
przy pracach polowych
одрода – odrodzenie
одроджыня – odrodzenie
одродити ся – odrodzić się
одроснути – odrosnąć
одрочыня – odroczenie
одрочыти – odroczyć
одсадити – odstawić np. cielę od ssania krowy
одсыл’ати – odsyłać
одскакувати – odskakiwać
одскочыти – odskoczyć
одставати – odstawać
одставити – odstawić
одступити – odstąpić
одступити – odsłonić (gdy komuś sobą coś
zasłaniamy)
одступ(л)іня – odstąpienie
одступне – odstępne
одсувати – odsuwać
одсуніня – odsunięcie
одсунути – odsunąć
одтамале, одтамаль – stamtąd
одталь – stąd
одтамаль – stamtąd
одтваряти – odtwarzać
одтвориня – otwarcie
одтворити – otworzyć
одтігане мол’око – mleko odtłuszczone (przez
wirowanie najczęściej)
одтігати – odciągać (np. kogoś od czegoś)
одтягніня – odciągnięcie
одтягнути – odciągnąć
одтяти – odciąć
одтятя – odcięcie
одурени/й – ogłupiony
одурити – ogłupić
одурювати, одуряти – ogłupiać
одхід – odejście
одхідне – odchodne
одхідча – dziecko poronione
одходжыня – odchodzenie
одходити – odchodzić
одходова кышка – odbytnica
одхраяти ся – wykaraskać się z biedy, kłopotów
odkuć się,
одцціджавка – cedzidło do ziemniaków
одцідити – odcedzić
одчеєзл’е, одчезнене – odszczepione, np. gałąź
od pnia u samej nasady
одчезнене – j.w.
одчезнути – odszczepić np. gałąź u nasady
одшмарити – odrzucić
одщыпити – odszczepić
одъязок – odnoga idąca w bok od jazu
ожеледец, ожелест, ожелец – lód przymarznięty
na gałęziach
оженити (ся) – ożenić się
оженок – ożenek
ожеребити ся – oźrebić się
ожывіня, ожыв(л)іня – ożywienie
ожывити – ożywić
ожыв(л)ени/й – ożywiony
ожына – jeżyna w znaczeniu rośliny (bez
owoców które noszą nazwę черниці
оздоровіти – ozdrowieć
озерати ся – oglądać się
озеро – jezioro
озимина – ozimina
означати – oznaczać
означыти – oznaczyć
озниця, вожниця – otwór w suficie w kurnej
chacie, przez który uchodził dym (zamykany)
озол’отити – ozłocić
ой – oj
ойкати – ojkać
ойкнути – ojknąć
оказати ся (дачым) – okazać się (czymś)
оказия – okazja
оказия – wyraz zdziwienia оказийо !
окаі – „podkowy” pod oczami
окалити (ся) – pobrudzić się kałem,
o zwierzętach np. krowach leżących we
własnych odchodach
окара – coś wielkiego, niezdarnego
окіст – śnieg lub lód na gałęziach
окыдати ся – nakapać na siebie z łyżki
оклепати – oklepać
око – oko
оковот – duży snop słomy po omłóceniu
околиця – okolica
околичне – okoliczne
окоп, декунок – okop
окопати – okopać, w znaczeniu plewienia
np. ziemniaków, buraków itp.
окописто – kopiato
окопувати – okopywać, plewić
окотити ся – okocić się (nie tylko o kotce,
ale też o owcy, kozie)
окравати – okrawać
окравок – okrawek
окрадіня – okradzenie
окраєц – piętka chleba
окрачати – okraczać
окрем – oprócz
окреми/й – osobny
окремо – osobno
окресати – poobcinać gałęzie ze ściętego drzewa
окресувати – obcinać gałęzie
окропечні – okropnie
окропне – okropne
окропні – okropnie
окружати – okrążać
округ – okrąg
округл’и/й – okrągłe
округлянкы – gatunek śliwek
окружні – okrężnie
окрясти – odżyć po deszczu lub podlewaniu (o
roślinach), o człowieku, że mu się polepszyło pod
względem zdrowia, lub samopoczucia
окуляры – okulary
окуляти – okulać
окурити – o(b)dymić
оле – o ! oto ! оле! смотте кумо на то o!
popatrzcie kumo na to
Олена – imię żeńskie
олій – olej
олійне – olejne
оліпити – oblepić, pobrudzić
оліярня – olejarnia
олива – oliwa
оливити – oliwić
ол’ово – ołów
ол’увок – ołuwek
омамити – omamić
омаскати – posmarować tłuszczem, jajkiem
омаста – omasta, tłuszcz do omaszczenia
омастити – omaścić
омерзнути ся – obrzydnąć, obmierznąć
омітати – omiatać
оминути – ominąć
омолитвати дитину – ochrzcić dziecko samemu
przy pomocy wody – bez księdza (z konieczności)
омол’отити – omłócić
омурувати – o(b)murować
омшыти, замшыти – poobtykać mchem szpary
(między belkami ścian хыжы)
онаґер – osioł lub muł
онакый ч(л’)овек – nieżyczliwy człowiek
оначыти – określenie czynności, której nie możemy
a bywa, że nie chcemy nazwać wyraźnie.
Z przedrostkami typowymi dla innych słów np.
за, при, вы, itp. może je zastępować np.
заоначыти może oznaczać: за-пяти, за-стегнути,
завадити itp. при-оначыти to może być: при-
бити, при-шыти, при-вадити; вы-оначыти to
może znaczyć: вы-шмарити, вы-вернути, вы-
ригати lub zgoła coś nieprzyzwoitego zwłaszcza w
odniesieniu do kobiety
оне – coś trudnego do określenia w danym momencie
lub w ogóle wzgl. Coś czego nie chcemy z jakichś
względów wyraźnie nazwać – pozostawiając to
domyślności rozmówcy. Słowo „wytrych”
używane używane często żartobliwie. Jedno z dwóch
słów w języku łemkowskim mające nietypowy,
wschodni akcent na ostatniej samogłosce.
они – oni
они – z akcentem na ostatniej samogłosce
oznacza kogoś, kogo w danej chwili, lub w ogóle
nie potrafimy nazwać – albo też go nazwać nie
chcemy
оно – ono
онуча – onuca
онучар, шматяр – szmaciarz
опавати – „wiać” ziarno młócone np. cepem
poprzez podrzucanie go w dzieży na wietrze tzw.
опавачці co powodowało „odwianie” dużo
lżejszych plew, a pozostawienie ziarna
опавати – podrzucać ciasto w dzieży (z obrotem
w powietrzu) dla nadania mu kształtu chleba,
ziemniaki w garnku dla równomiernego
rozprowadzenia soli itp.
опавачка – podłużna dzieża drewniana
опавка – opałka, koszyk okrągły lub owalny
опакуваня – opakowanie
опакувати – opakować
опалене – opalone
опалінкы – drzewa opalone
опалити (ся) – opalić (się)
опалюхы – osmalone konary drzew
опамятати ся – opamiętać się
опануваня – opanowanie
опанувати (ся ) – opanować (się)
опапрати (ся) – opaprać (się)
опарити – sparzyć ukropem
опасати (ся) – opasać (się) – pasem
опаска – opaska
опасувати (ся) – opasywać (się)
опата – łopata
операл’о – oparcie np. krzesła
операти (ся) – opierać (się)
оперти (ся) – oprzeć (się)
опертя – oparcie w kimś
опечыня – oparzenie
опечы (ся) – oparzyć się. Dokładnie opiec się
W języku łemkowskim rozróżniano oparzenie
cieczą od oparzenia gorącym ciałem stałym
опізнене – opóźnione
опізніня – opóźnienie
опізнити – opóźnić
опікати – opiekać
опір – opór
опинка – sposób noszenia wierzchniej odzieży
w postaci zarzuconej na ramiona, bez wkładania
rąk w rękawy. Np. чуга lub гуня
описати – opisać
описувати – opisywać
опл’акати – opłakać
опл’акувати – opłakiwać
оплести – opleść
оплетіня – oplot
оплітати – oplatać
опліча – bluzka damska płócienna z rękawami
często haftowana
оповід – zapowiedzi (w cerkwi o ślubie)
оповіданя – opowiadanie
оповідати – opowiadać
оповіджыня – opowiedzenie się za czymś,
lub czegoś
оповісти – opowiedzieć
опол’оти – wyplewić
опоросити ся – oprosić się
опоряджыня – oporządzenie
опорядити – oporządzić
оправдати (ся) – wytłumaczyć (się),
usprawiedliwić
оправджати (ся) – tłumaczyć (się),
usprawiedliwiać
оправджувати (ся) – j.w.
оприкрити ся – znudzić się, uprzykrzyć się
опукати – opukać
опустіти – opustoszeć
опустити – opuścić np. ręce
опустити – opuścić np. cenę
опухл’е – opuchnięte
опухлина – opuchlizna, obrzęk
опухнени/й – opuchnięty
опухнути – opuchnąć, obrzęknąć
оранина – oranina, orane pole
орати – orać
орач – oracz
орел’ – orzeł
орендар – harendarz, dzierżawca
орих, оріх – orzech
орихове – orzechowe
орлє – orle
орниця – orane pole, w odróżnieniu od łąk
i lasów мам 10 гектарив орниці mam 10
hektarów ornego
орчык – orczyk
орябец, орябина – jarzębina (?)
оса – osa
осада – rękojeść np. piły
освободжыня – oswobodzenie
освободити – oswobodzić, wyzwolić
освоіти – oswoić
осел’ – osioł
осьляче, осляче – ośle
осем, вісем – osiem
осемдесят, вісемдесят – osiemdziesiąt
осемнадцет, вісемнадцет – osiemnaście
осемсто, вісемсто – osiemset
осередок – ośrodek
осередок – środek pieńka lub klocka drewna
осє гніздо – gniazdo os
осідати – osiadać
осіка, осика – osika
осінне, осіннє – jesienne
осіяти ся – osypać się (o nasionach ?)
осибне – osobne
осибно – osobno
осика – osika
осикати ся – pokryć się rosą
Осиф – imię męskie
осыпати ся – osypać się
оскомина – oskoma
оскрептати – oskrobać, też obrać ziemniaki
оскубати, оскубсти – oskubać
осл’аб(л)ени/й – osłabiony
осл’аб(л)іня – osłabienie
осл’абити – osłabić
осл’аб(л)яти – osłabiać
ослизл’е, ослизнене – oślizłe
ослизнути – ośliznąć
ослинени/й – ośliniony
ослинити (ся) – oślinić (się)
осме – ósme
осмеро – ośmioro
осмина – ósma część (np. roli)
основа – osnowa, podstawa
основати – założyć
оснути – osnuć
особа – osoba
особове – osobowe
оспал’и/й – ospały
осрати – osrać
оставати – zostawać
остати – zostać
остаткы – ostatki
остатнє – ostatnie
остеречы – ostrzec
остырви – długie proste drągi drewniane
grubości około 8-miu centymetrów np. grubsze
czasem rozszczepiane na połowę na łaty w płocie
do których przybija się sztachety
остырга, роґаль – drewniany słup
z pozostawionymi krótkimi kikutami gałęzi
jako podswawa do stawiania kop siana
остыти – ostygnąć
осто(в)піти – osłupieć
осторожні – ostrożnie
осторожни/й – ostrożny
осторожнист – ostrożność
остоя – ostoja
остояти ся – ostać się
остре – ostre
остріг – płot ze sztachet, suchych gałęzi itp.
острив – wyspa
остриня – ostrzenie
острити – ostrzyć
острижени/й – ostrzyżony
остричы, острічы – ostrzyc
острожына – ostrężyna
острокы – dziurki w kierpcach na toroki
осувиско, завезлиско – osuwisko
осуга – osad na gotowanej potrawie, lub
w beczce na kwasie z kapusty, ogórków itp.
осудок – osądzenie
ось (l.mn.оси) – oś
осьцяти – oszczać, osikać
отава – drugi pokos trawy, późnym latem
отар/а – kierdel owiec
отверати – otwierać
отвіт – scs odpowiedź
отворити – otworzyć
отелити ся – ocielić się
отец – ojciec
отжек, отжеж – otóż
отікати – ociekać
отик, отік – ropa we wrzodzie lub w ranie
отл’ак – odcisk
оточыня – otoczenie
оточыти – otoczyć
отрясти – otrząść
отупно – strasznie, niemiło,
отчым – ojczym
оферма – oferma
офіра – ofiara
офіцер – oficer
офіцеркы – oficerki, wysokie błyszczące, sztywne
buty do konnej jazdy
офіцерскє – oficerskie
офлис
ох – och
охаб – człowiek nic nie wart, którego wszyscy
unikają
охабити, зохабити, лишыти – porzucić, zostawić
охват – ochwat, końska choroba
охворити, захворити – zachorować
охорона – ochrona
охоронити – ochronić
охороняти – ochraniać
оцет (ale віцту) – ocet
очерет – trzcina
очымінь – mgnienie oka
очытаня – oczytanie
очытани/й – oczytany
очытати ся – oczytać się
очне – oczne
очутити – ocucić
очухати – otrzeć (lekko uszkodzić skórę, w wyniku otarcia)
ошаліти – oszaleć, zwariować
ошеда – szron
ошкрябати – oskrobać
ошукати – (pol.) oszukać
ощаджати – oszczędzać
ощадити, зашпарувати – (za)oszczędzić
ощадити – oszczędzić
ощаднист – oszczędność
ощыпок – ser owczy ????

Dodaj komentarz